Rozhovor o normalitě nemoci

MUDr. Zornitza Petrova Markantová v rozhovoru nad tématem „normalita nemoci“ se pozastavuje nad tím, jak dnešní společnost považuje nemoc člověka za normální, že nemocní lidé jsou „vystavováni“ a že se vlastně svou zdravotní vadou chlubí.

To ale není normální, jelikož normální je být dravý. Je to předzvěst zániku civilizace, že se chlubíme svou porušenou imunitou a dáváme tak nájezdníkům na zřetel, že se bránit ani nemůžeme, že jsme nemocní a na hlavu padlí, že se tím ještě chlubíme?

MUDr. Zornitza Petrova Markantová