Rozhovor o placebu

MUDr. Zornitza Petrova Markantová v rozhovoru odpovídá na otázky ohledně placeba. Jak placebo funguje a je vůbec užití placeba v rámci léčby, mimo výzkum, etické? Potřebujeme vůbec léky, když v léčbě zabírá i „nic“ a léčí jen víra v uzdravení?

MUDr. Zornitza Petrova Markantová