Rozhovor o vlivu medicíny na morálku

MUDr. Zornitza Petrova Markantová se v rozhovoru zaobírá tím, jaký má vliv dnešní medicína na morálku. Proč je morální stav dnešní západní medicínou decimovaný? Jaký má vliv medicína na lidskou zdrženlivost a to nejen sexuální?

Povede ztráta morálních zábran vůči našemu zdraví k zániku západní civilizace jako takové? Je dnešní boj s malovanými čerty už předzvěstí, že považujeme za automatické o své zdraví se nestarat a vše nechat na medicíně, zdravotnících a lékařích, které navíc neposloucháme? Považujeme lékaře jen za automaty na vypisování předpisů na léky?

MUDr. Zornitza Petrová Markantová | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička