Správa železnic připravuje komplexní rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole

Rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole, kterou připravuje Správa železnic, zahrnuje výstavbu nových nástupišť a navíc i kompletní rekonstrukci zabezpečovacího zařízení.

ŽST Brno Královo Pole | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: commons.wikimedia.org | autor: Harold | licence: CC 3.0

Stavba za 2,4 miliardy korun přinese zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a cestujícím zcela novou výpravní budovu. Správa železnic nyní ve výběrovém řízení hledá zpracovatele dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.

Stavba představuje komplexní rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole, včetně nových ostrovních nástupišť, železničního spodku a svršku. Její součástí je i celková rekonstrukce koleje č. 1 v úseku Brno-Maloměřice – Kuřim, která navazuje na stavební práce provedené v letech 2015 a 2016 na koleji č. 2. Trať zde dostane nové trakční vedení a zabezpečovací a sdělovacího zařízení. Rychlost vlaků se zvýší až na 120 km/h.

Stávající výpravní budova neodpovídá současným standardům cestování, a bude proto v celém rozsahu zdemolována. V její těsné blízkosti připravuje město Brno výstavbu parkovacího domu systému P+R, stejně jako nového terminálu MHD.

Na stavbu již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Realizace prací se plánuje od začátku roku 2023 (po ukončení staveb v tratovém úseku Blansko – Brno-Maloměřice), ukončení pak v prosinci následujícího roku. Předpokládané náklady na demolici stávající a výstavbu nové výpravní budovy dosahují 120 milionů korun.

Reklama: