Dobře fungující a spokojená rodina je předpokladem rostoucí ekonomiky

Rodinu jako základ spokojenosti vnímá i v době koronavirové pandemie stále více Čechů. Koronavirová pandemie, která se intenzivně šíří celým světem, naneštěstí zasáhla i Českou republiku. Nouzový stav, který vyhlásila vláda v této souvislosti od 12. března na jeden měsíc a který následně poslanci svým souhlasem prodloužili do konce dubna 2020, přinesl řadu omezení. Lidé tím pádem tráví více času v rámci svých rodin se svými nejbližšími, učí se s dětmi a zabezpečují péči svým rodičům. Plně si tak uvědomují, co pro ně spokojená rodina znamená.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD přisuzuje významnou roli dobře fungující rodině, kterou vnímá jako základ našeho státu. Pracující rodina vychovávající děti je budoucím předpokladem rostoucí ekonomiky a pilířem pro dostatečné zajištění výplat sociálních dávek pro potřebné včetně starobních důchodů. Čím více budou mít tradiční přirozené rodiny, čili svazek muže a ženy, dětí, tím lépe. Toho jsme si v hnutí SPD vědomi, a proto jsme pro naše rodiny připravili projekt s názvem „Rodina na 1. místě“, v rámci jehož mimo jiné prosazujeme výrazné slevy a odpočty na dani pro pracující rodiny vychovávající děti.

Projekt jsme oficiálně představili začátkem prosince loňského roku na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a od této doby ho propagujeme a vysvětlujeme různými formami občanům v rámci celé naší republiky.

V projektu hnutí SPD připravilo pro naše občany celou řadu zajímavých finančních pobídek, které by jim měly usnadnit rozhodování o zakládání rodin a o počtu dětí, které by chtěli v budoucnu mít. Podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme v České republice jako záruku své budoucnosti, nechceme jít cestou zvyšování dávek, ale naopak máme v úmyslu ponechat v rodinách peníze, které si vydělají.

Podporujeme tradiční a přirozené hodnoty naší společnosti, ve které má fungující rodina prioritní postavení a zasluhuje ochranu a podporu. Proto odmítáme propagaci a posilování názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v nich. Ve volebním programu hnutí SPD prosazujeme, že peníze patří pracujícím rodinám a důchodcům a ne imigrantům a různým parazitům, kteří například čerpají různé sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti, i když jsou zdravotně schopni vykonávat zaměstnání. Podpora našich pracujících rodin s dětmi je pro nás prioritou, kdy tradiční přirozenou rodinu považujeme za základ bezpečné výchovy dětí.

Narozené děti jsou také zárukou stability průběžného důchodového systému. V rámci podpory rodin nezapomínáme i na naše seniory. V žádném případě nepřipustíme další prodlužování věku odchodu do důchodu a naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. Výrazně chceme zvýšit i nejnižší důchody a podporujeme státem garantované individuální důchodové připojištění. Naše hnutí bude prosazovat účinnou pomoc a podporu zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění. Nechceme a také nebudeme nikoho diskriminovat! Všichni poctiví pracující rodiče, ať už zaměstnanci, živnostníci či podnikatelé, musejí mít v oblasti daňového zvýhodnění na děti rovné podmínky.

Hnutí SPD není osud našich rodin lhostejný, což nám potvrdí každý, kdo se seznámí s výše jmenovaným projektem „Rodina na 1. místě“.

Reklama: