DPO: Modernizace sdružené zastávky Náměstí S. Čecha

OSTRAVA | S platností od 4. května 2020 bude zahájena modernizace zastávek Náměstí S. Čecha financovaná z dotací EU.

zastávka náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě Přívoze

Tato stavba je součástí rozsáhlejšího projektu modernizací tramvajových tratí na území města Ostravy, např. trati na ulici Výškovické, Hlučínské, Opavské a dalších, které mají být realizovány do roku 2022. Při modernizaci trati bude použita zcela nová technologie s prvky snižujícími hlučnost a vibrace, která současně zajišťuje její delší životnost.

Stavba je rozdělena do dvou etap:
1) rekonstrukce tramvajové dráhy a nástupiště (od 4. května 2020) a
2) úpravy silnic a chodníků (od 25. května 2020).
Po dobu stavby bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem s možným omezením pro individuální dopravu.

Po dokončení rekonstrukce můžete očekávat nejen zvýšení kvality a komfortu cestování MHD, ale také zklidnění individuální dopravy a snížení negativních vlivů z provozu tramvají na ulici Nádražní, což pozitivně ovlivní také kvalitu životních podmínek v této lokalitě.

Reklama: