Zkušenost těchto dnů ukázala, že EU je rozpadlý fantom

Jsem rád, že i někteří hodnostáři Katolické církve si uvědomují škodlivost Evropské unie. Zvláště pochopitelné je to v Itálii, která si škodlivost EU zažívá na vlastní kůži. Arcibiskup Terstu Giampaolo Crepaldi napsal, že „zkušenost těchto dnů ukázala, že EU je rozpadlý fantom“. V tom má naprostou pravdu. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní vystoupíme nebo čím dříve se rozpadne, tím lépe. Pro i nás i pro Italy.

Vůdce SPD Okamura se zlobí | repro: PL

„Zkušenost těchto dnů ukázala, že EU je rozpadlý fantom…Itálie zůstala osamocena a opuštěna, Evropská komise zasáhla pozdě a Evropská centrální banka zasáhla špatným způsobem…Zdroje potřebné pro Itálii, aby se vyrovnala s virem, které by za jiných okolností vyřešila devalvace měny, nyní závisí na rozhodnutích Unie, od které je musí vyžebrat. Koronavirus definitivně ukázal vykonstruovanost Evropské unie, která je neschopná vytvořit spolupráci mezi svými státy, nad kterými se vypíná, aby získala suverenitu. Absence stmelující morálky nekompenzovala stmelení v rovině instituční a politické,“ napsal arcibiskup.

Zkušenost s koronavirem podle něho také vyžaduje, abychom se zamysleli také nad dvěma koncepty: globalizací a národní suverenitou. „Máme co do činění s globalizací, která chápe celou planetu jako „systém“ rigidních vztahů a zařazení, umělou konstrukci řízenou přidělenci, sérii útvarů spojených neporušitelnými vazbami. Taková koncepce se jeví také jako velmi zranitelná, protože stačí narušit systém v jenom bodě a vznikne lavinový dominoefekt. Epidemie vyvolá krizi zdravotního systému, karantény způsobí kolaps produktivního systému a dále zhroucení systému ekonomického, chudobu a nezaměstnanost, neunese systém kreditu, oslabená populace je vystavena novým epidemiím a to je cesta do bludných kruhů na celé planetě,“ upozornil arcibiskup.

„Globalizace představovala až do včerejšku svoje přednosti a svou slávu dokonale fungujícího technicko-funkčního systému, který se pyšně vypíná nad státy a národy jako absolutní vrchol otevřené společnosti: jediný svět, jediné náboženství a jediná univerzální morálka, jeden celosvětový lid, jediná světová autorita. Pak stačí jeden virus, aby se systém zhroutil, protože neglobální úrovně reakcí byly zbaveny působnosti. Zkušenost, kterou prožíváme, nás varuje před otevřenou společností na tomto světě, jednak proto, že vkládá moc do rukou malého počtu jedinců, jednak že i jiné faktory se mohou zhroutit jako domek z karet. To neznamená popírat důležitost mezinárodní spolupráce, jakou epidemie vyžadují, ale taková spolupráce nemá nic společného s kolektivními strukturami, mechanismy a automatickými a globálně systémovými globálními systémy,“ dodal arcibiskup.

V tom má naprostou pravdu. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní vystoupíme nebo čím dříve se rozpadne, tím lépe. Pro i nás i pro Italy.

Reklama: