Šeříkový bobřík odvahy

Nikdy by mne nenapadlo, že bych mohl zažít něco obdobného jako generace předešlé, kteří si za minulého režimu v Plzni nemohli připomenout svobodně fakt, že Plzeň osvobodila americká armáda na čele s generálem Pattonem.

Jan Kopal | foto: Ivana Haslingerová

Dnes je stejný problém na území hlavního města Prahy. Jen se nejedná o Američany, ale o Rudou armádu a maršála Koněva. Mohou se okázale velebit pouze vlasovci o Rudé armádě se musí taktně mlčet.

Představitelé samosprávy kladou věnce potají a bez přítomnosti médií. Odvážní jedinci pak za dozoru policie, přihlížejících udavačů a denunciantů přísahajících věrnost na věčné časy a nikdy jinak bruselským žlutým hvězdám na modrém poli. Tak co vlastně změnilo a kde je ta proklamovaná svoboda a demokracie? Nebo se týká jen vyvolených a selektivních pravd?