Vladimir Vladimirovič Putin o jednotě a nezlomném ruském duchu: Význam Vítězství je nezměnitelný, je to naše paměť a hrdost

MOSKVA | Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin poblahopřál veteránům a všem Rusům ke Dni vítězství. Podle jeho slov duchovně-morální význam Vítězství jsou neměnné. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Oslavy 75. Dne Vítězství v Moskvě

„Z celého srdce vám blahopřeji ke Dni vítězství. Pro nás všechny je to nejdůležitější, nejcennější svátek. My ho vždy prožíváme velmi slavnostně a celonárodně,“ řekl Putin, Vladimir Vladimirovič poté, co položil květiny ke Hrobu neznámého vojína v Alexandrovské zahradě Moskvy.

Podle jeho slov duchovně-morální význam Dne vítězství zůstává neměnný a veliký. „Náš vztah k němu je svatý, je to naše paměť a hrdost,“ řekl Vladimir Vladimirovič Putin. „Nás spojuje společná paměť a společné naděje, naše společné snahy, naše odpovědnost za současnost i budoucnost. My víme a pevně věříme, že jsme neporazitelní, když jsme spolu,“ dodal prezident Ruské federace.

Rusko široce a důstojně oslaví 75. výročí Vítězství ve Velké vlastenecké válce. Bude přehlídka na Rudém náměstí a pochod Nesmrtelného pluku, slíbil ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin.

„Drazí přátelé, prošlo 75 let od konce Velké vlastenecké války. My určitě, jako obyčejně, široce a slavnostně oslavíme tohle jubileum. Uděláme to důstojně, jak nám velí náš dluh před těmi, kdo vytrpěl, dosáhl a vykonal Vítězství,“ řekl Putin, Vladimir Vladimirovič. „Bude i naše hlavní přehlídka na Rudém náměstí, i náš národní průvod Nesmrtelného pluku – pochod naší vděčné paměti a nerozrušitelného, pokrevního, živého spojení mezi generacemi,“ slíbil ruský prezident.

Grandiózní činy veteránů Velké vlastenecké války nejsou nijak měřitelné a nejsou splatitelné, čas nemá žádnou moc nad jejich ocelovou silou ducha, řekl ruský prezident během projevu ke Dni vítězství. „Duchovní a morální význam Dne vítězství zůstane stále velikým, a náš vztah k němu svatým. Je to naše paměť a hrdost, příběh naší země, příběh každé rodiny, část naší duše, kterou nám předali naši otcové a naše matky, naše babičky a naši dědečkové. My dnes ostře cítíme celou velikost jejich osudů, připomínáme si ty, kdo již nejsou s námi. S láskou hledíme na jejich tváře na fotografiích různých let. Přejeme mnoho let života našim veteránům, kloníme se před velikou generací vítězů,“ řekl Vladimir Vladimirovič Putin.

„Oni udělali pro svoji vlast tolik, že to není možné nijak změřit, ničím oplatit, ani zachránili vlast, životy budoucích generací, osvobodili Evropu, ochránili svět, obnovili města a vesnice, dokázali obrovské věci. My skládáme poklonu nekonečné vděčnosti velikému a obětavému hrdinství sovětského národa,“ zdůraznil ruský prezident.