Chraňme přírodu pro lidi ne proti lidem

Někde bourají sochy, v KRNAPu zelení mužíci využili krizi ke snaze zlikvidovat horské boudy v Krkonoších, tedy v jádru vyhnat z parku tam žijící obyvatele.

Václav Klaus

Podobné praktiky známe ze Šumavy a jiných „nových“ parků, v Krkonoších díky desítky let trvajícímu soužití boudařů a parku – to šlo dlouho pomaleji.
Ale cíl je bohužel stejný.

Oč jde prakticky?

1) Zákaz vjezdu autobusů.
Aby bylo jasno, jde o asfaltové silničky a jednorázové přivezení skupin malých dětí (školy v přírodě MŠ či ZŠ; skupiny seniorů). Jedná se o léta fungující systém příležitostné dopravy hostů. Autobusová doprava je ekologičtější ve srovnání s přepravou osobními vozidly návštěvníků a/ nebo vlastníků (nájemců) nemovitostí, kterou by musel být každý autobus nahrazen.

2) Omezení služeb místních dopravců a taxislužeb.
Tedy zejména v zimním období znemožnění dovozu zavazadel lyžařským kurzům, celkově znemožněn přístup individuálních hostů, znemožněno zásobování objemnými a těžkými potravinami s využitím sněžných pásových strojů (jedná se zpravidla o vozidla k dopravě osob a / nebo nákladu), které provozují místní dopravci,
Zaměstnancům bude ztížena cesta do zaměstnání a bude problém tyto pracovní pozice obsadit.
Nebude možné využívat vozidla s vyšší kapacitou osob, které provozují taxislužby a dojde k navýšení počtu jízd vozidly majitelů a provozovatelů objektů, a tedy rapidnímu zvýšení provozu na místních komunikacích.

3) Časové omezení provozu na některých komunikacích každoročně v období od 1. března do 31. května (kvůli tetřevovi)
To vylučuje dodržování povinné školní docházky v případech, kdy je cesta využívána pro odvoz dětí do školy. Či obyvatel k lékaři.
Obyvatelé horských bud budou zcela odříznuti od obcí. Znemožňuje to zásobování čerstvými potravinami jako je pečivo na snídaně hostů. Znemožňuje zaměstnancům cestu do zaměstnání,

Braňme normální svět! Jde sice o pár lidí, pár obydlených a provozovaných horských bud. Ale musíme chránit přírodu pro lidi ne proti lidem!!