Ne mým jménem ani za mne!

Veškeré zahraničně-politické akce stran tzv.Demobloku (TOP 09,KDU-ČSL,STAN a ODS) společně s piráty a částí ČSSD mají jedno společné. Neustálými provokacemi se snaží maximálně narušit vztahy ČR se zeměmi mimo EU, zejména s Čínou a Ruskem.

Jiří Kobza

Je jedno, jakým způsobem, ať jde o Kalouskovo prosazování teokraticko otrokářského systému v Tibetu či zdánlivě zmatené akce pomatenců jako Novotný, Kolář(ové – oba) či Hřiba až po různé další aktivisty. Cíl je očividný a zřejmý. Prohloubení naší přivázanosti k EU, servilní posluhování NWO ať již reprezentovanému absolventy Aspenu, Sorošovými nohsledy anebo světovými (soukromými) bankami. Koronavirus a ekonomický otřes, který způsobil, přišly těmto snahám jako na zavolanou. Zadlužený a bezprávný stát se svých otrockých opratí bude zbavovat velice těžko.

Je totiž jasné, že celý systém provokací vůči Rusku a Číně, ať již ze strany NATO před 10 lety anebo poslední akce zaprodanců jako jsou oni tři jmenovaní exponenti, má jeden jasný cíl. Zabránit tomu, aby husa, snášející korporacím zlatá vejce i bez nutnosti krmení, tedy ČR, nezdrhla z klece a nezjistila, že samotné se jí bude žít lépe. Ono totiž obchodovat samostatně se zeměmi mimo EU anebo se nechat vysávat nadnárodními korporacemi a bankami, je pro náš stát i občany (a samozřejmě i pro ony korporace a banky) obrovský rozdíl. Protože jak dlouho ještě chceme být bohatým státem (podle makroúdajů korporací) plném chudých lidí? Jak dlouho to budeme snášet, než řekneme dost? Jak dlouho se necháme ždímat? Jak dlouho?

Aby to mohlo trvat co nejdéle, je tolik nutné pro naše nepřátele vyvinout maximální snahu vztahy ČR, které v Číně a v Rusku tak pečlivě budoval prezident Zeman, co nejdůkladněji zničit, prosadit další nesmyslné sankce proti všem mimo EU, hlava nehlava. Výsledkem bude, že ČR už nebude mít možnost najít jiného obchodního partnera než EU, nebude mít možnost samostatného obchodování a upadne do totálního nevolnictví.

Jde o to, že po opuštění EU nesmí pro ČR ani pro žádného případného dalšího „uprchlíka“ existovat rychlé rezervní bilaterální řešení exportu. To bude hlavní populistický odstrašující argument od Czexitu. Proto je nutné neustále provokovat a šikanovat Rusko a Čínu.

Jak totiž ukazuje příklad Británie, opuštění EU není taková katastrofa, jak se nám snaží namluvit. Je pravdou, že Británie po Brexitu velmi klopotně nastavuje obchodní podmínky s Bruselem (patrná snaha o vytvoření odstrašujícího příkladu a šikanování ze strany EU prostě trvá). Nesmíme ale opomenout, že ve stejné době Británie hladce zvyšuje svůj export do USA a pracuje na oboustranně výhodné obchodní smlouvě.

Uražení potentáti z Bruselu, zatrpklí vůči Britům, už zcela postrádají konstruktivní myšlení. Jsou si ale vědomi, že pro např. ČR by nevýhodný export do EU za dumpingové a vnitrofiremní ceny rychle nahradil daleko výnosnější export do USA, Británie, Ruska, Číny, Íránu, Indie a dalších „zatracovaných“ zemí prováděný za obchodní ceny. Přidaná hodnota, vytvořená zde by tak zůstala v ČR. Kromě toho by bylo možné uplatnit další ochranářské nástroje: zdanění dividend cizích „investorů“, povinná reinvestice části zisku v ČR, zdanění podhodnocených vnitrofiremních exportů za dumpingové ceny, zdanění bank, které bude odpovídat jejich nestydatým ziskům atd. To vše, dokud budeme členy EU, není možné.

Shrňme si to: souvislost akcí „hérostratů“ Koláře, Novotného, Hřiba, dezinformační kampaň ČRo a ČT, neopomíjeje aktivisty, které se snaží rozbít vztahy s Ruskem a s Čínou na jedné straně a panickým strachem EU z dalších exitů, je patrná. Jen s Trumpovou Amerikou si jaksi nevědí rady.

Takže CZEXIT = dobré vztahy s Ruskem a Čínou= nezávislost, samostatnost, soběstačnost a prosperita. Proto jsou do médií nasazováni všichni, kdo se tyto vztahy snaží zničit. Proč to dělají (a za co či za kolik) vědí jen oni sami.

Za mne ale rozhodně nemluví!

Reklama: