Bude a to viset? Totalita zavedená sviní Babišem prohloubila pokles tržeb ve službách

PRAHA | V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 4,3 %, bez očištění o 3,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 3,3 %, informuje o následcích totality zavedené lidskou sviní Babišem a jeho partičkou poskoků Český statistický úřad (ČSÚ).

Kdy bude Babiš viset na šibenici? Kdy toho zmrda lidé pověsí?

„Tržby ve sledovaných odvětvích za první čtvrtletí meziročně klesly o 3,5 %. Pokles nastal zejména v odvětvích spojených s cestovním ruchem. Například letecké dopravě, ubytovacím službám a cestovním kancelářím klesly tržby o více než 20 %, ve stravování a pohostinství se snížily o více než 10 %. Růst naopak pokračoval v sekci informačních a komunikačních činností a také v poštovních a kurýrních službách,“ říká Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 3,3 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly pouze činnosti v oblasti nemovitostí a sekce informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 4,3 % (v 1. čtvrtletí 2020 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Růst tržeb vykázaly pouze informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby bez očištění snížily o 3,5 %. Výsledky 1. čtvrtletí ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada provozoven část měsíce března uzavřena nebo měla omezený provoz.

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

  • tržby v dopravě a skladování se snížily o 5,8 %. Dvouciferný pokles zaznamenala letecká doprava (o 28,6 %) a vodní doprava (o 25,2 %). Nejvýrazněji ovlivnila celkový pokles objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby se snížily o 6,2 %. V závislosti na nižších výkonech těchto dopravních oborů se projevilo meziroční snížení tržeb i ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 5,8 %). Tržby vzrostly pouze poštovním a kurýrním činnostem (10,6 %);
  • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 14,8 %. V ubytování se tržby snížily o 24,7 %, ve stravování a pohostinství o 11,1 %;
  • tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 4,2 %. Nejvíce vzrostly tržby telekomunikačním činnostem (o 10,3 %). Růst tržeb vykázala tvorba programů a vysílání (o 3,7 %), informační činnosti (o 3,2 %) a činnosti v oblasti v oblasti informačních technologií (o 3,0 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Nárůst tržeb zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 2,3 %). Naopak tržby klesly tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 22,2 %);
  • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 0,8 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,4 %). Pronájem nemovitostí zaznamenal pokles o 0,2 %;
  • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby klesly o 1,4 %. Největší pokles tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti, a to o 6,5 %. Dále klesaly tržby ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 2,6 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby zaznamenaly také reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,3 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,2 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 6,3 %);
  • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 10,0 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních agentur (o 27,2 %) a agentur práce (o 12,0 %). Dalšími klesajícími odvětvími byly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 7,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,0 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 4,2 %). Jediným rostoucím odvětvím v této sekci byly bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,4 %), které rostou již třetí čtvrtletí v řadě.
Reklama: