Nový povrch dostává silnice i most na I/15 u Korozluk, hlásí ŘSD

MOST | Nejpozději na konci května 2020 bude dokončena probíhající oprava úseku silnice I/15 mezi osadou Sedlec a obcí Korozluky v Ústeckém kraji. Kromě výměny asfaltového povrchu na úseku dlouhém přes 1,5 kilometru dochází také k opravě mostních závěrů na mostě v obci Korozluky. Informuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Průtah silnice č. I/15 obcí Korozluky | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Marie Čcheidzeová | licence: CC BY-SA 4.0

Dvoupruhová směrově nerozdělená silnice I/15 patří k důležitým dopravním tahům Ústeckého kraje. V opravovaném úseku se vyznačuje vysokou intenzitou dopravy, jelikož slouží jako přivaděč blízkého města Most k dálnici D8, popřípadě k nájezdu na silnici I/7 (s využitím I/28). Oba tyto proudy jsou svedeny nedaleko obce Korozluky do jednoho. Průměrná denní intenzita provozu v obci tak přesahuje hranici 11,5 tisíce vozidel, přičemž takové množství se negativně podepsalo na stavu krytu vozovky. Ta již byla v úseku zesílena o 50 mm s výjimkou mostního objektu, u něhož bude nahrazena pouze obrusná vrstva. Navržený způsob opravy vzešel z výsledků diagnostického průzkumu.

Opravu má na starost firma HERKUL a.s., která uspěla v otevřeném výběrovém řízení. O zakázku projevilo zájem pět firem. Vítězná společnost nabídla cenu 15,97 mil. Kč (bez DPH). ŘSD uzavřelo smlouvu s vítězem na počátku září 2019 a v říjnu 2019 byla zahájena rekonstrukce asfaltových vrstev v délce 1562 m. Začátek úseku byl v km 1,97 a konec v km 3,57. Z opravy byl vynechán úsek s mostem přes tok Srpina v délce 38 m (km 2,03 až 2,068), jelikož se připravuje jeho kompletní oprava. Dále se v rámci akce vymění mostní závěry na mostě, který přechází místní komunikaci v obci Korozluky (most ev. č. 15-026). Elastické mostní závěry nahradí ocelové, což je náplní probíhající II. etapy (od počátku dubna do konce května 2020). Oprava dále zahrnuje údržbu (pročištění příkopů) a obnovu odvodnění komunikace a nezpevněných krajnic. Součástí zakázky je také oprava autobusových zálivů na zastávkách. Práce probíhají ve stávajícím směrovém i šířkovém uspořádání, takže nedochází k jakémukoliv zásahu do okolních pozemků mimo prostor silnice.

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno, ale také projde úpravou, a to v místě stykové křižovatky se silnicí III/2574 (v km 2,50). U křižovatky budou doplněny pruhy pro levé odbočení a také bude doplněno svislé značení.