Modernizace Slapské elektrárny míří do finiše

SLAPY | Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze 2/3 jako nová. Dokončení modernizace soustrojí TG1 se uložením rotoru generátoru dostalo do poslední etapy. Po skončení akce letos v létě se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh, informuje ČEZ. Na Slapech, druhé největší vltavské elektrárně, vyrábějí bezemisní elektřinu tři 48MW soustrojí. Soustrojí TG3 bylo zmodernizováno už v roce 2011, poslední – TG2 – přijde na řadu začátkem příštího roku.

Nový rotor Slapské vodní elektrárny | repro: cez.cz (ČEZ)

Jde o součást největší komplexní modernizační akce v historii české hydroenergetiky. Při ní byla za posledních 15 let při nákladech ve výši cca 3 miliard korun modernizována soustrojí na více než dvaceti velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách (např. Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích atd.). Soustrojí elektráren díky modernizacím navýší svou průměrnou účinnost o cca 4-5 %. Další soustrojí v čele s těmi na Orlíku modernizací ještě projdou, a budou tak připravena na obnovitelnou, bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let i bezpečné dodávky energie pro budoucí generace. Výhodnost a smysl investic do vodních elektráren ještě umocňuje sucho a obecně nejisté klimatické podmínky posledních let. Díky modernizacím totiž elektrárny vyrobí stejný objem elektřiny z nižšího množství stále vzácnější vody.

Až 100 kubíků vltavské vody za vteřinu protéká při plném nasazení soustrojím TG1 vodní elektrárny Slapy při výrobě elektřiny. S pomocí vody se točí 35tunové oběžné kolo turbíny, tato energie je přenášena na 250tunový rotor generátoru o průměru cca 5,2 metru a vzniká ekologická energie, která následně v době odběrových špiček zamíří ke spotřebitelům. Aktuálně je tato část druhé nejvýkonnější elektrárny vltavské kaskády mimo provoz, ale na konci srpna bude všechno jinak. Dobře nakročeno je k tomu po aktuálním spuštění opraveného rotoru do šachty generátoru. Převoz rotoru HG byl zajišťován dvojicí mohutných stropních jeřábů (každý o nosnosti 125 tun) spřažených speciální traverzou, na které je rotor zavěšen.

„Modernizace soustrojí TG1 v celkové hodnotě více než 150 milionů korun prodlouží jeho životnost o další desítky let, přispěje ke zvýšení účinnosti až o čtyři procenta a zvýší roční objem výroby o 10 milionů kWh. Díky tomu vyrobíme stejné množství elektřiny z nižšího objemu vody, což v rámci opatření proti suchu znamená výrazné úspory cenné tekutiny,“ rekapituluje ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s., Petr Maralík.

Veškeré důležité části soustrojí byly postupně vyzdviženy k opravám nebo je zcela nahradily nové efektivnější prvky vyrobené na základě nejnovějších technických poznatků. Poprvé v historii byl také proveden vnitřní ochranný nátěr ve více než 50metrovém ocelovém tlakovém přivaděči k turbíně. Celá akce vyjde na více než 150 milionů korun. Voda prošlá soustrojím TG1 pak opět zamíří znovu vyrábět ekologickou elektřinu do níže položených Štěchovic.

„Při komplexní modernizaci jsme vyměnili komoru oběžného kola, nástavec savky, turbínu a regulaci turbíny. V elektročásti došlo k opravě statoru generátoru, pólů rotoru i chladicího okruhu blokového transformátoru. Modernizované soustrojí bude také jednoznačně ekologičtější, protože zvýšení tlaku v ovládací hydraulice bude znamenat snížení objemu olejové náplně o 95 procent. Z tisícovek litrů oleje se tak dostáváme pouze na stovky litrů,“ vypočítává hlavní body modernizace Monika Šišková, specialistka programu obnovy zařízení Vodních elektráren ČEZ.

Soustrojí TG1 vodní elektrárny Slapy bylo poprvé přifázováno na energetickou síť před téměř 65 lety – 26. září 1955. Od té doby vyrobila celá elektrárna úctyhodných 18,7 miliardy kWh elektřiny, tj. množství, které by celou dnešní Českou republiku udrželo v chodu 111 dní nebo všechny současné středočeské domácností po dobu 10 let. Slapská hydrocentrála je však především zdrojem špičkové elektřiny, kterou je schopná dodávat během 136 vteřin od povelu, a podílet se tak na řízení výkonové bilance celostátní energetické soustavy.

„Elektrárna Slapy loni dodala do sítě 236 milionů kWh, a pokryla tak roční spotřebu 70 tisíc domácností ve středních Čechách. V provozu je podle potřeb energetického dispečinku, zejména v ranní a večerní odběrové špičce,“ sčítá hlavní přínosy hydrocentrály František Fröhlich, vedoucí oddělení provoz vodní elektrárny Slapy, který na elektrárně pracuje více než 20 let.

Reklama: