Musíme podniknout vše k zabezpečení potravinové soběstačnosti

Nejvíce to naši občané pociťují při každodenních nákupech, kdy se stále zvyšuje cena základních potravin, které jsou k nám dovážené z unijních zemí, často v podřadné kvalitě. Zato naše firmy působící v tomto odvětví musejí striktně dodržovat nesmyslná nařízení Evropské komise. Naši občané by měli kupovat hlavně poctivé české potraviny místo nekvalitního zboží ze zahraničí.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD tento diktát vedený ze strany EU odmítá a vyzývá naši vládu ke zvýšené podpoře infrastruktury našeho venkova a českých zemědělců a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu, který bude mnohem více podporovat naši potravinovou soběstačnost v nejzákladnějších produktech, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případy mimořádných situací, viz jako např. současná koronavirová pandemie. Hnutí SPD apeluje na vládu, aby nastolila změnu zemědělské politiky, která povede k naší potravinové soběstačnosti bez dotací a diktátu EU s tím, že čeští zemědělci musí mít „protekci“. Toto zvýhodnění bude spočívat v podpoře našich zemědělců, živnostníků a českých firem, působících v tomto odvětví, různými formami. Jako příklad uvedu návrh hnutí SPD, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Též musíme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur. V neposlední řadě musíme formou vhodných nástrojů rozvíjet náš venkov, aby se na něj zase vrátili mladí lidé, kteří zde budou žít, pracovat a vychovávat děti.

V této souvislosti mi dovolte ohlédnout se do nedávné minulosti, kdy zde hospodařili naši rodiče. V roce 1990 jsme byli soběstační ve všech základních surovinách, přičemž navíc docházelo ještě k vývozu u některých rostlinných a živočišných komodit. Před třiceti lety jsme například pěstovali brambory na ploše více jak čtyřikrát větší než dnes a vyprodukovali jsme 1,5 milionu tun jatečných zvířat (skot, prasata, drůbež, bráno v živé hmotnosti). Dnes je naše potravinová soběstačnost minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 procent, jestli vůbec. Brambor a ovoce dovážíme ročně kolem jedné čtvrtiny spotřeby a zeleniny dokonce kolem dvou třetin. Soběstačnost naší republiky ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent. Zde ještě musíme počítat se zdražováním základních potravin, které má stále vzestupnou tendenci.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje zemědělskou politiku vedenou ze strany Evropské unie, která dotačně preferuje vybrané státy, viz např. Francii, a to na úkor našich zemědělců. Vše je vedeno snahou naší závislosti na dovážených komoditách z EU, mající nižší kvalitu. Záměrem EU je postupná likvidace našeho zemědělství, což se jí doposud dařilo. To ale musí skončit. Naše zemědělství a potravinářství lze znovu obnovit a navázat tak na hospodaření, které aplikovali naši zemědělci v dobách, kdy ještě nebyli v područí EU. To je podmíněno ukončením našeho členství v současné EU a státními pobídkami pro naše zemědělce a naše firmy, které se podílejí na pěstování, výrobě, zpracování a distribuci těchto potravinových komodit.

Reklama: