Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Robertem Seymourem Bridgesem

Robert Seymour Bridges (1844 – 1930), britský básník, „poet laureat“ mezi roky 1913 – 1930. Povoláním lékař, který se jako básník proslavil až v pozdějších letech svého života.

Miroslav Macek

Vystudoval Eton, kolej Corpus Christi v Oxfordu a lékařství v nemocnici svatého Bartoloměje v Londýně. Pracoval jako uznávaný lékař v několika nemocnicích, než jej ve čtyřiceti letech donutila plicní choroba odejít na odpočinek a věnovat se literatuře. Jeho první sbírka básní vyšla roku 1882, a ačkoliv se v roce 1913 stal „poet laureat“, jeho verše nebyly veřejnosti příliš známé, proslavil se až těsně před smrtí básní „The Testament of Beauty“, který byla posléze mnohokrát zhudebněna. Z jeho básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Spring“.

Jaro

Jaro šat má bílý,
máj má mléka jas,
bílé mraky běží
za světlem v ten čas.

Bělásků běl svěží
trnky mají též,
z hrušní květy sněží,
kamkoli jen jdeš.

Reklama: