Kdo dá lidem záruku, že těžbou nepřijdou o zdroj pitné vody

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, místní občané jsou rozhořčeni rozhodnutím Českého báňského úřadu ve věci těžby štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. Oprávněně se obávají, že těžbou přijdou o zdroj pitné vody jejím znečištěním.

Monika Jarošová

Dle vašich předchozích odpovědí prý ke znečištění nedojde. Ale kdo dá těmto lidem záruku? Všichni dobře víme, jak je voda vzácná a s přibývajícími suchými roky bude ještě vzácnější. Obavám lidí lze velmi dobře rozumět. Některé obce v okolí totiž nemají vodu a musí si vystačit s cisternami. Věřím, že se shodneme, že sucho je naprosto největší problém našeho státu, a proto je nepřípustné, aby se ohrožoval zdroj pitné vody nebo jen hrozilo sebemenší riziko ohrožení.

Vážený pane ministře, jak se stavíte k těžbě štěrkopísku nebo co sám můžete v této věci podniknout? Děkuji.


Interpelace na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 28. května 2020 na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci těžby štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem.

Reklama: