Děti jsou zárukou budoucnosti České republiky

Našim dětem přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší, zdraví, mnoho radostných chvil a bezstarostný život v bezpečné zemi.

Radek Rozvoral

Velkou roli při výchově dětí sehrává jejich výchova k vlastenectví, národní hrdosti a respektu k národním zvykům a tradicím. V této jejich bezstarostné fázi života jim poskytujeme pocit bezpečí, ochrany, dohlížíme na jejich vzdělání a společenský rozvoj.

Hnutí SPD přisuzuje významnou roli dobře fungující rodině, kterou vnímá jako základ našeho státu. Pracující rodina vychovávající děti je budoucím předpokladem rostoucí ekonomiky a také pilířem pro dostatečné zajištění výplat sociálních dávek pro potřebné, včetně starobních důchodů. Čím budou mít tradiční přirozené rodiny, čili svazek muže a ženy, více dětí, tím lépe. Pro spokojenost rodin s dětmi je velmi důležité, aby měly dobré bydlení, rodiče zajištěnou práci a ekonomickou stabilitu. Pak budou mít zajisté více psychické pohody, která se projeví i při výchově a času stráveného se svými dětmi. Hnutí SPD proto připravilo projekt s názvem „Rodina na 1. místě“, v rámci kterého prosazujeme výrazné finanční benefity pro pracující rodiny vychovávající děti. Čím více dětí budou rodiny mít, tím větší budou mít daňové odpočty a slevy. Je též naší povinností zajistit, aby děti žily v bezpečné zemi a prožívaly bezstarostný život se svými nejbližšími a kamarády.

Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno 1. června 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí v Ženevě. Den dětí však nebyl vyhlášen. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí, kdy důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen. Některé státy toto datum převzaly a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika, také převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví první červnový den, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

U nás má tento svátek dětí svou tradici a i po roce 1989 se připravují velké oslavy, jako např. maškarní průvody, karnevaly, večerní táborové ohně a lampionové průvody. U dětí si velkou oblibu získaly dětské soutěže a sportovní hry, ve kterých jsou oceňovány medailemi, diplomy a pamlsky. Tyto akce jsou organizovány různými organizacemi a spolky, např. Policií ČR, Sborem dobrovolných hasičů, Sokolem. Předností těchto akcí je také to, že se zde spolu s dětmi scházejí jejich rodiče a příbuzní, což přispívá i k udržování a rozvíjení dobrých vztahů mezi lidmi.

Já sám se již několik let podílím na přípravách a průběhu oslav tohoto svátku dětí ve své rodné obci, kde též finančně podporuji sportující děti, konkrétně mladé fotbalisty a mladé hasiče. I letos jsme s partou kamarádů pod záštitou Obecního úřadu ve Všechlapech a Tělovýchovné jednoty Sokola Všechlapy naplánovali na nadcházející víkend pořádání dětského dne, ze kterého budou mít zajisté radost všichni zúčastněné děti i jejich rodiče.

Hnutí SPD je si vědomo, že děti potřebují hlavně naši lásku, kterou jim musíme dávat každodenně najevo, neboť investice do našich dětí je tou nejlepší možností. Vážení rodiče, nezapomínejme na to a dnes věnujme dětem u příležitosti jejich svátku vhodný dárek, který je potěší.

Reklama: