Trikolóra chce do Ústavy zavést právo platit hotovostí

PRAHA | Trikolóra navrhuje zanést do Ústavy České republiky právo platit hotovostí. Hnutí tak reaguje na stále rostoucí snahy v Evropě i mimo ni o omezování plateb v hotovosti a zavedení výhradně bezhotovostního placení, informuje politické hnutí občanů vedené poslancem Václavem Klausem.

Ilustrační snímek | repro: YTB

Možnost svobodně se rozhodnout platit své dluhy v hotovosti je dle hnutí jeden z nezbytných předpokladů pro zachování základního soukromí jednotlivců. I přes zvyšující se objemy bezhotovostních transakcí zůstává hotovost nejdostupnějším platebním prostředkem a možnost jejího využití je hluboce spjata s vnímáním osobní svobody ze strany veřejnosti.

Hnutí proto ve svém návrhu navrhuje změnu Listiny základních práv a svobod, kam vkládá článek určující, že každý z občanů má právo na úhradu svých závazků v hotovosti a zároveň upravuje článek 98 Ústavy věnující se České národní bance, která má mít nově za úkol hlídat rovnocenné postavení hotovostních a bezhotovostních transakcí. Hnutí zároveň nechce rušit současné zákonné omezení na hotovostní platby ve výši 270 000,- Kč, které označuje za legitimní nástroj boje proti korupci a praní špinavých peněz.

„Platit v hotovosti považuji za nezadatelné právo každého jednotlivce. Pokud nám někdo nařídí povinně platit kartou, může se velmi brzy stát, že tohoto nařízení zneužijí banky, které nás budou nutit platit ještě vyšší poplatky, než je tomu dosud. Když se to spojí se zápornými úrokovými sazbami, tak se i ti, kteří vehementně prosazují bezhotovostní platební styk, budou divit, jaké náklady s bezhotovostními platbami běžný občan bude mít. A to pomíjím technické problémy např. při výpadku proudu, internetu či bankovní sítě. Raději ani nerozebírám elektronickou stopu, která může vést k bezbřehému šmírování. Jestli se někdo bude rozhodovat platit v hotovosti nebo kartou, musí zůstat jeho svobodnou volbou,“ uvedl Miroslav Ševčík, proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a odborný garant hnutí pro oblast financí.

Václav Klaus představil nové hnutí občanů Trikolora

Podle Trikolóry je důležité zachovat možnost platit za zboží a služby jak kartou, tak i bankovkami a mincemi.

Diskuse o tom, že právo na placení v hotovosti má být zakotveno v ústavě, se vedou například i v sousedním Rakousku. To je reakce na skutečnost, že Evropská centrální banka připravuje dokumenty směřující k přechodu na digitální měnu.

„O banky a poplatky nejde. Jde o zamezení možnosti státu získat 100% kontrolu nad občany. Nechci žít v režimu jako např. v Číně, kde vás neustále monitorují kamery a vyhodnocuje se váš sociální rating. Obávám se, že snahy o vytlačení hotovosti jsou přímou cestou k podobně orwellovskému peklu na zemi. Chceme tomu preventivně čelit.“ řekl předseda Trikolóry Václav Klaus mladší.

„S tímto návrhem přicházíme nyní i přes to, že v důsledku koronavirové epidemie výrazně vzrostl podíl bezhotovostních transakcí. To je na jednu stranu logický důsledek obav veřejnosti, ale nesmíme dopustit, aby současnou situace byla zneužita k útoku na lidské svobody,“ uzavírá první místopředsedkyně hnutí Zuzana Majerová Zahradníková.

Reklama: