Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Rainerem Maria Rilkem

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), narozen v Praze, jeden z nejvýznačnějších německých básníků přelomu 19. a 20. století. Vojenská studia ze zdravotních důvodů přerušil, maturitu složil roku 1895 v Praze a poté studoval literaturu, dějiny umění a filosofii v Praze a Mnichově.

Miroslav Macek

Naučil se rusky a překládal Čechova a Tolstého, silně jej ovlivnil jak Nietsche, tak Freud, také však pobyt v Paříži, a to negativně, jak to vylíčil ve svém jediném románu Zápisník Malta Lauridse Brigga.

Hodně cestoval, přátelil se s význačnými literáty a často pobýval u svých šlechtických obdivovatelek a přítelkyň. Po válce žil převážně ve Švýcarsku, kde napsal svá nejlepší básnická díla, mnoho set básní ve francouzštině. Zde také nakonec podlehl leukémii. Z jeho bohaté básnické tvorby jsem si dnes pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Der Dichter“.

Básník

Proč aspoň chvíli nemohla jsi zůstat?
Svým křídlem odvála jsi sen.
Jsem samoten, co počnou si má ústa?
co moje noc a co můj den?

Jsem bez lásky, též nemám kousek země,
ba ani domov, kde bych žil.
A vydal jsem též ze všech sil
vše nádherné, co vykvetlo kdy ve mně.

Zima 1905 – Meudon

Reklama: