Železniční doprava ochromena zrůdou Babišem a jeho mongoloidními poskoky se navrací do normálu

PRAHA | V regionech pokračuje postupná obnova vlakové dopravy, znovu vyjedou spoje na Slovensko, do Německa a Rakouska, informují České dráhy, a. s. – Národní dopravce.

Přejede zrůdu Babiše vlak?

Krajské vedení, které jako mongoloidní poskoci sloužili diktátorovi Babišovi v ochromení dopravy v rámci šíření paniky, děsu a hrůzy v rámci likvidace občanských svobod pod krycím názvem Covid-19, znovu navyšují rozsah regionálního provozu zajišťovaného Českými drahami.

„Ve většině krajů byl obnoven plný nebo téměř plný rozsah dopravy postupně v průběhu května a na začátku června, menší omezení tak aktuálně pokračují jen v některých regionech. Od 14. června bude znovu zajištěn plný rozsah provozu v Jihočeském kraji,“ píšou České dráhy své tiskové zprávě.

V koordinaci s objednateli dopravy a zahraničními partnerskými dopravci bude v následujících dnech obnoven provoz přeshraničních regionálních vlaků: od 9. června na Slovensko a od 15. června do Rakouska a Německa. Provoz vlaků do Polska zůstává i nadále pozastaven.

Cestujícím doporučujeme, aby průběžně sledovali na webu informace o omezeních dopravy a své spojení si ověřili v elektronických vyhledávačích, které jsou průběžně aktualizovány. Za komplikace spojené s omezením provozu se cestujícím omlouváme.

Schéma postupného obnovování regionálních linek ČD od 1. května do 9. června 2020. V zeleně vyznačených regionech je k 1., 4., 11., 15., 18., 22., 25., 29. 5., 1., 5. a 9. 6. 2020 částečně nebo zcela obnoven provoz dosud omezených spojů. Ve fialově vyznačených regionech zatím stále platí omezení regionální dopravy.

Schéma omezení regionálních linek ČD (stav k 05.06.2020) (1669 kB)

Schéma omezení regionálních linek ČD (stav k 09.06.2020) (1643 kB)

Vnitrostátní regionální doprava

 • Praha a Středočeský kraj – od 18. května 2020 obnovení plného provozu

Plný provoz vlaků v Praze a Středočeském kraji byl na základě požadavku objednatelů obnoven od pondělí 18. května 2020.

 • Pardubický kraj – od 1. května 2020 obnovení plného provozu na většině tratí

Na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje byla od 1. května 2020 na většině tratí v regionu obnovena doprava v původním rozsahu, v průběhu května pak následovalo obnovení provozu na většině  mezikrajských úseků. Aktuálně je omezen již jen provoz některých spěšných vlaků mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a několika osobních vlaků na Svitavsku.

Přehled omezených vlaků v Pardubickém kraji (od 22.05.2020) (196 kB)

 • Královéhradecký kraj – od 22. května 2020 obnovení téměř plného provozu

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje je od 22. května 2020 obnoven provoz vlaků v regionu v téměř plném rozsahu. Většina nových posilových vlaků v turistické oblasti Adršpachu se po vynuceném odkladu rozjela od pondělí 25. května. Do konce června ještě nejede několik spěšných vlaků v úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi (posilové vlaky jezdící jen v pátek a neděli) a jeden pár vlaků nejede do konce srpna na trati 041 mezi Jičínem a Turnovem a také na trati 046 mezi Starou Pakou a Lomnicí nad Popelkou. Ostatní vlaky Českých drah již jedou bez omezení.

Přehled omezených vlaků v Královéhradeckém kraji (od 22.05.2020) (190 kB)

 • Liberecký kraj – omezení vlaků ČD do odvolání, obnovení provozu většiny vlaků do Harrachova (od 16. května) a dalších spojů na krajských hranicích (od 22. května 2020)

Od 21. března 2020 je až do odvolání omezen rozsah dopravy na vybraných linkách v Libereckém kraji. Jsou zrušeny noční vlaky s odjezdem z Liberce kolem 0:35 hod. Dále je zrušením vybraných vlaků prodloužen taktový interval na tratích 034 Smržovka – Josefův Důl a 036 Liberec – Tanvald z původního půlhodinového na hodinový. Od 16. května je obnoven provoz většiny vlaků na trati 036 v úseku Desná-Riedlova vila – Harrachov. Od 22. května je obnoven provoz dříve omezených vlaků Českých drah v úseku Stará Paka – Jaroměř, Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a některých vlaků mezi Jičínem, Rovenskem pod Troskami a Turnovem. Některá omezení budou platit až do konce letních prázdnin a budou zavedena do plánované změny jízdního řádu ke 14. červnu.

Přehled omezených vlaků v Libereckém kraji (od 22.05.2020) (276 kB)

Jízdní řád pro trať 034 Smržovka – Josefův Důl: od 21.03.2020

Jízdní řád pro trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov: od 16.05.2020

 • Ústecký kraj – od 25. května 2020 obnovení naprosté většiny spojů, provoz vlaků linky U28 budou obnoveny od 15. června 2020

Od pondělí 25. května je obnovena naprostá většina spojů Českých drah v regionu. Od 15. června 2020 bude obnoven provoz linky U28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Dolní Poustevna – Rumburk. Drobná omezení budou platit ještě u několika vlaků na trati Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec: Vlak Os 6620 nejede do 12. června, od plánované změny jízdního řádu ke 14. červnu bude zrušen. Spoje Os 6628 a 6621 Děčín – Česká Lípa a zpět nejedou do 14. června a po dohodě s Ústeckým krajem budou obnoveny od noci 19./20. června 2020.

Přehled omezených vlaků v Ústeckém kraji (do 24.05.2020) (211 kB)

 • Plzeňský kraj – od 25. května 2020 obnovení velké části omezených spojů včetně většiny spojů „Plzeňské linky“

Podle požadavku Plzeňského kraje je od 25. května obnovena velká část dosud odřeknutých spojů. Na některých tratích i po tomto datu platí menší omezení. Některá z nich zůstanou v platnosti i po 14. červnu, od kdy bude platit plánovaná změna jízdního řádu. Hlavní změnou od 25. května je obnovení provozu většiny spojů tzv. „Plzeňské linky“ na trase (Pňovany –) Kozolupy – Blovice a zpět. Až do července je v souvislosti s výlukou zastaven provoz přeshraničních osobních vlaků Domažlice – Furth im Wald.

Detailní přehled omezených vlaků v Plzeňském kraji (od 25.05.2020) (195 kB)

 • Karlovarský kraj – od 15. května 2020 obnovení vnitrostátní regionální dopravy v plném rozsahu, od 15. června obnovení mezistátních vlaků do Německa

Od pátku 15. května 2020 od 00:00 hod. je na základě objednávky Karlovarského kraje obnoven provoz vlaků v regionu v původním rozsahu. Od 15. června 2020 bude obnoven provoz přeshraničních vlaků na tratích 147 v úseku Plesná – Zwickau, 148 v úseku Aš – Hof a 179 v úseku Cheb – Marktredwitz. Přeshraniční vlaky na trati 142 v úseku Potůčky – Johanngeorgenstadt budou obnoveny po ukončení probíhající výluky, a to pravděpodobně od 19. června 2020.

 • Jihočeský kraj – obnovení provozu omezených vnitrostátních spojů od 14. června 2020, vlakem do Rakouska o den později

V Jihočeském kraji bude od 14. června 2020 obnoven plný provoz vlaků. Provoz mezistátních vlaků do Rakouska, tj. na hraničních přechodech Summerau a Gmünd, bude obnoven od pondělí 15. června 2020.

Přehled omezených vlaků v Jihočeském kraji (aktualizace k 25.05.2020) (201 kB)

 • Jihomoravský kraj – od 1. června 2020 obnovení provozu na linkách S2, S3, S6 a S8, obnovení mezistátních vlaků na Slovensko od 9. června 2020, zbytek omezení platí do odvolání

Od 1. června 2020 je na základě požadavku Jihomoravského kraje obnoven provoz podstatné části dříve omezených spojů v regionu. Hlavní změnou je obnovení posilových vlaků na páteřních linkách S2 v úseku Brno – Rájec-Jestřebí a S3 v úseku Brno – Tišnov. V těchto úsecích pojedou vlaky ve špičce pracovních dnů v původním 15minutovém taktu. Do provozu se vrátí také několik spojů na linkách S6 v úseku Brno – Nemotice a S8 v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě. Již v předchozích týdnech byl obnoven provoz spojů na několika mimobrněnských linkách a také rekreačních vlaků. Po 1. červnu tak pokračuje jen malá část omezení, a to u víkendových večerních spojů a dále na linkách S21 mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi a S91 mezi Veselím nad Moravou a Strážnicí. Nepojedou zatím ani spěšné vlaky Sp 1769 / 1776 „Javořina“ z Brna přes Kyjov, Veselí nad Moravou a Uherský Brod do Vlárského průsmyku a zpět. Od 9. června 2020 bude obnoven provoz přeshraničních spojů mezi ČR a Slovenskem (na hraničních přechodech Kúty a Vrbovce).

Provoz nostalgických vlaků Českých drah mezi Břeclaví a Lednicí bude zahájen v sobotu 4. července 2020. O víkendech a svátcích až do 6. září 2020 budou jezdit vždy čtyři páry vlaků (odjezdy z Břeclavi do Lednice budou v 9:11, 11:10, 13:10 a 15:10, z Lednice zpět do Břeclavi pak v 10:20, 12:20, 14:20 a 16:20). Souprava bude složena z motorového vozu řady 801 zvaného „Hurvínek“ a přípojného vozu, ve kterém bude možné svézt jako spoluzavazadlo naráz až 10 kol.

Přehled omezení dopravy v Jihomoravském kraji (aktualizace k 01.06.2020) (206 kB)

 • Kraj Vysočina – od 29. května 2020 obnovení plného provozu

V koordinaci s krajským úřadem je na Vysočině od 29. května 2020 obnovena regionální doprava v původním rozsahu,  a to s jedinou drobnou výjimkou: Jeden pár školních spojů mezi Pelhřimovem a Táborem (Os 18407 / 18412) na žádost Jihočeského kraje nepojede až do konce června (podle běžného jízdního řádu pak tyto spoje nejedou během letních prázdnin).

 • Moravskoslezský kraj – od 4. května 2020 navýšení rozsahu dopravy, návrat k prázdninovým jízdním řádům

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje se regionální doprava od 4. května 2020 vrátila k letním prázdninovým jízdním řádům (tj. je zajištěna v rozsahu z první vlny omezení od 19. do 25. března 2020). Od 4. května je rozsah provozu navýšen a oproti běžnému jízdnímu řádu pro rok 2020 nejedou jen vybrané spoje na linkách S1 v úseku Ostrava-Svinov – Havířov, S2 v úseku Bohumín – Návsí, S5 Frýdlant n. O. – Ostravice, S6 Ostrava – Frýdlant n. O. – Valašské Meziříčí, S10 v úseku Opava východ – Krnov, S11 v úseku Dolní Benešov – Opava východ, S15 Krnov – Jindřichov ve Slezsku, S16 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a S21 Dětmarovice – Petrovice u Karviné. V sobotu a neděli se také po celý den ruší provoz linky R61 v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava hl.n. Od 9. června bude obnoven provoz mezistátních vlaků na Slovensko (hraniční přechod Čadca). Provoz vlaků do Polska je i nadále do dovolání zastaven.

Přehled omezení dopravy v Moravskoslezském kraji (od 25.05.2020) (195 kB)

 • Olomoucký kraj – od 1. května 2020 obnovení plného provozu v úsecích Zábřeh na Moravě – Šumperk – Velké Losiny / Sobotín a Dzbel – Moravská Třebová

Na základě požadavku Olomouckého kraje je od pondělí 30. března do odvolání omezen provoz regionálních vlaků na Olomoucku. Nejedou zejména tzv. školní vlaky (ranní a odpolední spoje v pracovní dny), zachovány naopak jsou spoje, které slouží k zajištění přepravy do a ze zaměstnání. Osobní vlaky Jeseník – Mikulovice – Zlaté Hory jsou nahrazené autobusovými spoji v odlišných časech. Náhradní doprava tu je denně zajištěna zastavováním autobusů, které jezdí místo spěšných vlaků Sp 1440 – 1447. Od 1. května je obnoven plný provoz vlaků v úsecích Zábřeh na Moravě – Šumperk – Velké Losiny / Sobotín a vlaky znovu jedou také v úseku Dzbel – Chornice – Moravská Třebová.

Detailní přehled omezených vlaků v Olomouckém kraji (aktualizace k 01.06.2020) (543 kB)

 • Zlínský kraj – od 25. května 2020 obnovení plného provozu

Od 25. května je obnoven provoz regionálních vlaků ČD ve Zlínském kraji v plném rozsahu. V provozu zatím nejsou spěšné vlaky Sp 1769 / 1776 „Javořina“ z Brna přes Kyjov, Veselí nad Moravou a Uherský Brod do Vlárského průsmyku a zpět.

Mezistátní regionální doprava

V koordinaci s objednateli dopravy a se zahraničními partnerskými dopravci bude postupně obnoven provoz přeshraničních regionálních vlaků.

Od 9. června 2020 znovu pojedou regionální vlaky ČD / ZSSK mezi ČR a Slovenskem – přes hraniční přechody Čadca, Vrbovce a Kúty. Cestující ale upozorňujeme na výluku ve slovenském úseku Vrbovce – Myjava, kvůli které budou dne 9. června nahrazeny autobusem vlaky Os 2770, 2773, 2776, 2779 a dne 10. června vlaky Os 2770 a 2773. Náhradní dopravu zajistí ZSSK. Vnitrostátních cestujících z / do Javorníka nad Veličkou se náhradní doprava týkat nebude, budou přepraveni vlakem.

Od pondělí 15. června 2020 bude obnoven provoz vlaků mezi ČR a Rakouskem (přes hraniční přechody Summerau, Gmünd, Unterretzbach a Břeclav) a také na většině hraničních přechodů s Německem (přes hraniční přechody Cheb, Selb, Bad Brambach, Schöna a Sebnitz). V úsecích Domažlice – Furth im Wald a Potůčky – Johanngeorgenstadt bude provoz kvůli plánovaným výlukám obnoven později. Na přechodu v Potůčkách se předpokládá obnovení provozu po ukončení výluk 19. června 2020 a v Domažlicích v červenci.

Až do odvolání zůstává zastaven provoz vlaků mezi ČR a Polskem:

 • Osobní vlaky na Těšínsku končí ve stanici Český Těšín. Na Ostravsku končí jízdu osobní vlaky z Polska ve stanici Chałupki a nejedou do Bohumína.
 • Spěšné vlaky Lipová Lázně – Jeseník – Głuchołazy – Krnov (trať 292 Šumperk – Krnov) nejedou v úseku Mikulovice – Głuchołazy – Jindřichov ve Slezsku (přes území Polska). V úseku Lipová Lázně – Jeseník – Mikulovice – Jindřichov ve Slezsku a zpět je zajištěna náhradní autobusová doprava. V úseku Jindřichov ve Slezsku – Krnov a zpět jedou tyto spěšné vlaky podle pravidelného jízdního řádu.
 • V Libereckém kraji je přerušena mezistátní osobní doprava na trati 036 do Szklarske Poręby. Vlaky z Liberce a Tanvaldu končí, resp. zahajují svou jízdu v Harrachově.
Reklama: