Rosatom odstartoval projekt jaderného reaktoru spalovače nebezpečných látek

MOSKVA | Státní ruská korporace Rosatom oficiálně zahájila projekt vývoje unikátního jaderného reaktoru na otestování technologií „spalování“ nejnebezpečnějších radioaktivních látek zbylých po zpracování vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren. Příslušný pokyn podepsal generální ředitel Rosatomu Alexej Jevgenjevič Lichačov, píše Sputnik.

generální ředitel Rosatomu Alexej Jevgenjevič Lichačov

Informaci o tom přinesl list Vestnik podniku Důlní chemický kombinát (Železnogorsk, Krasnojarský kraj), jednotka Rosatomu. Právě v tomto podniku má být postaven nový reaktor.

Zpracování vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren v průmyslovém rozsahu je jeden z klíčových úkolů rozvoje globální jaderné energetiky s ohledem na zvýšení jejich počtu po celém světě.

Experti zdůrazňují, že bez překonání problému vyhořelého paliva nemůže jaderná energetika počítat s velkým rozvojem.

Zpracování vyhořelého paliva je velmi náročný proces mající za cíl minimalizaci radiačního nebezpečí tohoto paliva, vyčlenění užitečných látek (především uranu a plutonia) a zajištění jejich dalšího použití v jaderné energetice, a rovněž bezpečnou utilizaci nepoužívaných složek jaderného paliva s vysokou radioaktivitou.

Spolu s tím je pro zajištění ekonomické účelnosti a zvýšení ekologické bezpečnosti práce s vyhořelým jaderným palivem třeba vyřešit problém takzvaných minoritních aktinidů, trvanlivých radioaktivních izotopů transuranových chemických prvků, hlavně americia a curia, které jsou hlavní příčinou vysoké radioaktivity odpadu po zpracování vyhořelého paliva.

Minoritní aktinidy se dají účinně zpracovat pomocí takzvané transmutace, „spalování“ v jaderných reaktorech na rychlých neutronech (rychlé reaktory) anebo s pomocí urychlovačů.

Pro tyto účely bylo navrženo použití jaderných reaktorů na roztavených solích, konkrétně na roztavených fluoridech kovů.

Odborníci vysvětlili, že tato zařízení budou mít řadu předností, včetně zvýšené bezpečnosi, protože díky jejich technologickým zvláštnostem nemůže dojít k velkým haváriím. Tyto reaktory nepotřebují rovněž výrobu tradičních palivových prvků.

Reklama: