Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s anglickým anonymem z 15. století

Báseň z doby Jindřicha VII., od roku 1485 anglického panovníka, ovlivněná již italskou renesancí…

Miroslav Macek

Když smějí ji i jiní zbožňovat,
tím více já, mé oči umí plát
víc láskou k ní, než každý jiný zrak.
Jen já vím jak
mi z duše mizí pochybností mrak,
když tajných vzkazů čtu si na tisíc,
jež vyzařuje její krásná líc:
ty nikdo jiný nedokáže číst,
tak jsem si jist,
že jenom pro mne touží láskou příst.

Reklama: