Správa železnic jednala se zástupci obcí o plánované VRT Drážďany – Praha

LITOMĚŘICE | Další ze série setkání Správy železnic se zástupci obcí v okolí plánované trasy nového železničního spojení Drážďany – Praha se dnes uskutečnilo v Litoměřicích. Projektový tým představil aktuální stav a především popsal další plánovaný postup v nejbližších měsících. V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.

ilustrační snímek: pxhere.com

Zástupci Správy železnic představili zástupcům obcí aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati. Prezentovali také alternativní návrhy jejího průchodu oblastí mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi a možnosti zaústění trati do tunelu pod Českým středohořím. Představené alternativní návrhy reagují na podrobnější mapování území, které probíhá od počátku tohoto roku a umožňuje lokálně optimalizovat vedení nové vysokorychlostní trati terénem s co nejnižšími dopady na krajinu a obyvatelstvo.

Setkání se zástupci obcí potenciálně dotčených stavbou nové trati, která Správa železnic organizuje v této fázi projektu, umožňuje rovněž získat cenné podněty a připomínky, které je možné v přípravě projektu zohlednit a tím předejít negativnímu vnímání veřejností v dalších fázích projektu.

V obdobném formátu se tento týden uskuteční také další setkání se zástupci obcí Středočeského kraje a Prahy. Pokračovat budou následovat i v následujících týdnech.

Po dokončení současné fáze přípravy, které se předpokládá v řádu týdnů, a výsledném výběru varianty Centrální komisí Ministerstva dopravy požádá Správa železnic o aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zahájí zpracování Dokumentace pro územní řízení pro úsek Praha – Lovosice/Litoměřice.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy díky výrazně kratším jízdním dobám, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.

Reklama: