Chtěli jsme pomoci zaměstnavatelům, ale Sněmovna vše pobořila

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele byl do Sněmovny vrácen s pozměňovacími návrhy. Ty by zlepšovaly některé jeho neodůvodněně přísné podmínky a rozšířily by i okruh zaměstnavatelů, kteří by měli na pardon nárok.

Lucie Šafránková | foto: spd.cz

Poslanecká sněmovna se včera – prostřednictvím většiny hlasů vládních a vládu podporujících poslanců (ANO 2011, ČSSD, KSČM) – opět obrátila zády k našim zaměstnavatelům (a jejich zaměstnancům) postiženým ekonomickými dopady nouzového stavu a tzv. koronavirové krize. Tentokrát šlo o zákon o prominutí pojistného (za červen až srpen) na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, který se do Sněmovny vrátil z horní parlamentní komory. Oproti původní, Sněmovnou schválené vládní předloze, obsahoval materiál několik změn, oprávněně zlepšujících podmínky pro přístup jednotlivých zaměstnavatelů k tomuto velmi potřebnému podpůrnému nástroji. Šlo o změny, které by rozšířily i okruh subjektů majících na prominutí tohoto pojistného nárok. Tyto změny hnutí SPD od počátku podporovalo a do značné míry i iniciovalo.

Pro zaměstnavatele až se 150 zaměstnanci – Mimochodem řečeno, jednalo se totiž do velké míry o návrhy totožné s těmi, které jsem sama již dříve ve Sněmovně k tomuto zákonu předložila. Jde zejména o to, abychom v zájmu zachování zaměstnanosti a udržení pracovních míst v době přicházející ekonomické krize co nejvíce ulevili a pomohli našim občanům a firmám. V tomto případě pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům znamená zároveň jednoznačně i pomoc jejich zaměstnancům a jejich rodinám. Jde o neoddělitelně spojené nádoby. Proto by bylo zcela namístě, aby nárok na prominutí plateb sociálního pojištění měli všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají až 150 zaměstnanců, a tedy nikoli pouze ti s maximálně 50 zaměstnanci, jak požadovala vláda. Má se tak stát z jednoduchého důvodu: finanční problémy, neřkuli nucené ukončení činnosti a s tím spojené popouštění zaměstnanců, mají u větších firem negativní dopady na mnohem širší počet občanů a rodin.

Aby nezanikly malé lékárny – Podpořili jsme i zmírnění další podmínky pro nárok na prominutí plateb pojistného. Šlo nám o snížení poměru zachování povinného objemu mezd u konkrétních zaměstnavatelů z vládou požadovaných 90 % na 80 % oproti březnu 2020, tzn. oproti období před začátkem nouzového stavu. Rovněž jsme souhlasili i s tím, aby na tuto pomoc měly nárok i menší lékárny. Je třeba si také uvědomit, že i s těmito zmírněními by podmínky pro prominutí pojistného byly pro zaměstnavatele i tak dost tvrdé. Jednou z nich je totiž i to, že se neúčastnili kompenzačního programu Antivirus, který jim z veřejných peněz refundoval (a refunduje) v období od března do srpna část objemu jimi vyplácených mezd, což je u mnoha zaměstnavatelů naprosto zásadní nákladová položka. Kromě toho nesmí tito zaměstnavatelé nic dlužit na dalších povinných odvodech.

Nebylo nutno, aby bylo smutno – Pro naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je zásadně důležité, aby postkrizová ekonomická pomoc byla rychlá, adresná a spravedlivá. Na srdci nám hlavně leží to, aby směřovala k podpoře poctivých českých zaměstnavatelů a k podpoře zaměstnanosti jako takové. Jen tudy vede cesta k udržení životní úrovně našich zaměstnanců a jejich dětí a rodin. Bohužel, odmítavý postoj vládních poslanců k senátní verzi zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele jde opačným směrem a je nesmyslně diskriminační. Vše bude mít – a zbytečně – nepříjemné ekonomické a sociální důsledky, které vůbec nebyly nevyhnutelné.

Reklama: