Vyženou cikány a bezdomovce? Nádražní budova v Mostě reprezentativní dominantou města

MOST | Záměr projektu rekonstrukce mostecké výpravní budovy aktuálně odsouhlasila Centrální komise Ministerstva dopravy, a dala tak Správě železnic volnou cestu v dalším pokračování přípravy této stavební akce, informuje Správa železnic. Co udělají s místními bezdomovci a cikány, kteří stanici okupují to už ale správce neinformuje.

ŽST Most | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Dezidor | licence: CC BY 3.0

Dále píšou, že rekonstrukce přinese vyšší kvalitu a reprezentativnost veřejného prostoru, snížení energetické náročnosti, zlepšení technického stavu budovy a v neposlední řadě zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících. Ta bude umocněna pachem moči bezdomovců a bezpečím všude přítomný cikánských zlodějů.

„Stavba bude i vzhledem k velikosti objektu rozdělena do čtyř etap. Důvodem tohoto členění je i návaznost na námi plánovanou rekonstrukci železniční stanice a přilehlého autobusového terminálu, které má zase pod taktovkou město,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Ilustrační snímek

Práce odstartují nultou etapou, která nepodléhá stavebnímu povolení. Jde o úpravy a údržbové práce v odjezdové hale. V současnosti se dokončuje projekt pro provedení stavby a vybírá se z několika návrhů vizualizací interiéru haly. Tato etapa by měla odstartovat letos v září.

Následovat budou práce již podléhající stavebnímu povolení. Jejich začátek je plánován na rok 2023. V rámci první etapy bude rekonstrukce pokračovat v odjezdové hale, kde dojde k úpravě schodiště a umístění nových eskalátorů. Významným zásahem do prostoru haly bude vytvoření samostatného přístupu k výtahu, který řeší bezbariérový přístup jak na 1. nástupiště, tak i do podchodu. Další bezbariérový přístup bude z nového parkoviště přímo na 1. nástupiště. Vznikne také nový mobiliář – lavičky, koše, informační tabule, apod.

Bezdomovec | repro: Sputnik (© AFP 2018 | Josh Edelson)

Ve druhé etapě stavby dojde k úpravě výškové části budovy a příjezdové haly. Komerční prostory pro bufet, restauraci a další doplňkové služby a obchody budou předmětem rekonstrukce třetí etapy, což ve finále přinese rozšíření nabídky pro cestující. V poslední čtvrté etapě se pak stavebníci mimo jiné zaměří na výstavbu nového parkoviště a plochy pro cyklisty, na které vzniknou nové cyklostojany a cykloboxy umožňující nabíjení elektrokol. Předpokládané celkové investiční náklady jsou 685 mil. Kč.

Reklama: