Kriminálka šetří výroky ministra Vojtěcha a náměstka Prymuly

Během pandemie byli zdravotníci pod obrovským tlakem: riziko nakažení, dvanáctihodinové směny, z počátku nedostatek ochranných pomůcek. Obrovská zodpovědnost za ostudný plat. V této chvíli ministr zdravotnictví Vojtěch a jeho náměstek Prymula veřejně obvinili personál krčské nemocnice ze zavlečení koronaviru, z nezodpovědnosti, lajdáckosti, nedbalosti. Nejvyšší představitelé resortu jim bez jakéhokoliv důkazu plivli do tváře.

MUDr. Jan Hnízdil | repro: facebook JH

Krátce poté jedna ze zdravotních sester náhle zemřela. Spolupracovníci i přednostka plicní kliniky prof. Vašáková do médií vypověděli, že byla velmi pracovitá, citlivá, zodpovědná, že si obvinění brala k srdci. Pitva prokázala, že příčinou smrti byl srdeční infarkt. Ano, pokud je vnímavý, citlivý člověk vystaven akutnímu stresu, může mu srdce puknout.

Předpokládal jsem, že se za křivě obviněné zdravotníky postaví stavovské organizace: asociace zdravotních sester, zdravotnické odbory nebo lékařská komora. Nestalo se. Ministr Vojtěch ani náměstek Prymula neprojevili lítost, nepovažovali za nutné se za nepodložené obvinění omluvit, nabídnout odškodnění. Jak by mohli. Vedou přece svatou válku proti koronaviru. Vedlejší ztráty jsou samozřejmostí. Já je za samozřejmost nepovažuji. Říkal jsem si, že k takové křivdě nelze mlčet, že nesmí zapadnout. Případ jsem popsal na blogu (Náhlá smrt zdravotní sestry, www.aktualne.cz, 2. 4. 2020). Text jsem jako podnět poslal nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi. Zajímalo mě, jestli je z hlediska zodpovědnosti a viny rozdíl mezi tím, když někomu vrazím do srdce nůž nebo když mu srdce probodnu zlým slovem. Jestli existuje něco jako psychosomatický zločin. „Jako lékař se věnuji psychosomatické medicíně, vlivu psychiky na lidské zdraví. Podezření, že křivé obvinění mohlo vést k poškození a smrti dotyčné zdravotní sestry považuji za důvodné. Soudím, že by mělo být prošetřeno,“ napsal jsem nejvyššímu státnímu zástupci.

Předpokládal jsem, že podnět odloží. Nestalo se. JUDr. Zeman mě obratem informoval, že podnět postoupil místně příslušnému státnímu zastupitelství Praha 4. Předpokládal jsem, že podnět odloží. Nestalo se. Státní zástupkyně mě požádala o doplňující informace. Podání jsem doplnil o jména podezřelých, datum a místo, kde inkriminované výroky zazněly, odkazy na média, svědectví spolupracovníků. Předpokládal jsem, že podnět odloží. Nestalo se. Státní zástupkyně podnět postoupila k dalšímu opatření Policii ČR. Nakonec jej převzal Odbor extremizmu a terorizmu Služby kriminální policie a vyšetřování. Ten teď musí konat, posoudit důkazy, případně provést výslechy, závěr vyšetřování předložit státnímu zastupitelství. I kdyby kriminalisté nakonec podnět odložili, musí přesvědčivě zdůvodnit proč.

O kauzu projevila zájem redakce Seznam.cz (Policie prověří Vojtěcha a Prymulu kvůli úmrti zdravotní sestry při epidemii, též TV Seznam: Detaily, 25. 6. 2020, 21.25). Redaktor požádal o vyjádření ministra Vojtěcha i bývalého náměstka Prymulu. Oba odmítli. Dál vedou svatou válku proti koronaviru. Na vedlejší oběti nemají čas.

Premiér Babiš postrčil ministra Vojtěcha se slovy: „Nebuďte slušnej!“ Doufám, že teď policie vytáhne ministra Vojtěcha za límec se slovy: „Buďte slušnej!“

Reklama: