Plzeňský Prazdroj rozdělí tři miliony

PLZEŇ | Až do 17. července mohou neziskové organizace, které aktivně působí na území města Plzně, hlásit své nápady a projekty do grantového programu Prazdroj lidem na webu www.prazdrojlidem.cz.

Ilustrační snímek

Plzeňský Prazdroj právě vyhlásil další ročník svého grantového programu Prazdroj lidem. Cílem je tentokrát pomoci znovu nastartovat život v Plzni a aktivně podpořit obnovu společenského života i ekonomiky. Na veřejně prospěšné projekty přispěje až 3 miliony korun.

„Velkou společenskou výzvou nás všech je znovu nastartovat život v naši zemi. Jsme součástí iniciativy Nastartujme Česko a aktivně podporujeme obnovu společenského života i české ekonomiky. Víme, že klíčovou roli v návratu k běžnému životu mají komunity, místní spolky a iniciativy zaměřené na prospěšné aktivity ve svém nejbližším okolí. Chceme proto podpořit organizace, které mají zajímavé nápady, jak znovu rozběhnout komunitní život či jak zapojit lidi do sousedských aktivit,“ říká Petr Kofroň, manažer plzeňského pivovaru.

Grantový program Prazdroj lidem chce letos přispět k oživení veřejného prostoru v Plzni a vylepšit tak život ve městě místním obyvatelům i návštěvníkům. „Hledáme takové projekty, které zapojí místní obyvatele do dění ve městě, napomohou znovu nastartovat komunitní život a bořit obavy ze setkávání,“ dodává Petr Kofroň.

Jednotlivé projekty vyhodnotí odborná grantová komise a vybere ty, které plzeňský pivovar finančně podpoří. O speciálním bonusu pro vybrané projekty rozhodne hlasování veřejnosti, to určí, které tři projekty považují obyvatelé Plzně za nejpotřebnější. Projekty s nejvyšším počtem hlasů obdrží bonusovou částku 50 000, 30 000 a 20 000 korun. Do hlasování budou zapojeni i zaměstnanci pivovaru, kteří vyberou tzv. zaměstnanecký projekt, do jehož realizace se následně budou moci zapojit.

Pivovar za osmnáct let existence programu Prazdroj lidem podpořil 200 obecně prospěšných projektů bezmála 60 miliony korun. Loni to byly například projekty Bikeheart Centrum cyklistiky, revitalizace katedrály sv. Bartoloměje, V. mezinárodní dixielandový festival, Blik Blik festival, Pilsen Busking Fest či Divadelní léto.

Reklama: