SPD představilo balíček úspor nepotřebných výdajů a vláda na to nereaguje

Vážené dámy a pánové, vláda po nás žádá zvýšení státního dluhu o rekordních 200 mld. Kč na astronomických 500 mld. Kč, tedy půl biliónu. To je v historii naší republiky zcela nevídané. Řeknu hned v úvodu, že hnutí SPD tento záměr nepodpoří, jelikož vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zároveň odmítá škrtnout prokazatelně nepotřebné výdaje, které jsou shodou okolností právě téměř 200 miliard, takže ve skutečnosti není vůbec nutné naši republiku takto zadlužit.

Tomio Okamura – Fotí se jako narcis? | repro: FB TO

Hnutí SPD představilo balíček úspor nepotřebných výdajů a vláda na to nereaguje. Hnutí SPD navrhuje ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, dále navrhujeme ukončit výdaje na inkluzi ve školství, to je 6 mld., dotace solárním baronům, to je 40 mld. ročně, dále ukončení financování z veřejných peněz takzvaných politických neziskových organizací, dále chceme stáhnout vojáky z Afghánistánu, 0,75 mld. ročně stojí Českou republiku přítomnost vojáků v Afghánistánu, dále chceme zrušit či alespoň odložit předražené armádní nákupy v zahraničí, ty staré americké vrtulníky, to je 17 mld., co pan premiér Babiš slíbil Američanům při své loňské návštěvě ve Spojených státech, bojová vozidla jsou 52 mld. Kč atd. To vše jsou výdaje, které teď v době krize opravdu nic nepřinášejí slušným a pracujícím lidem. Jsou to teď během krize, kdy lidé přicházejí o práci a na konci roku hrozí nezaměstnanost až 10 %, tak teď potřebujeme peníze přesměrovat ke slušným a pracujícím lidem a ne utrácet tímto směrem.

A vláda tyto návrhy SPD odmítá. Vláda odmítá tyto škrty. Raději zadluží všech 10 milionů občanů. To je pak šílený a zcela neodpovědný přístup k veřejným financím.

Zaznamenal jsem včera nějaké lži, že SPD chce ukončit financování neziskových organizací. Není to pravda, nám jde pouze o ty takzvané politické neziskové organizace. To jsou ty, co tady propagují za veřejné peníze Evropskou unii, pozitivní diskriminaci, multikulti, migraci atd. Samozřejmě vůbec nic nemáme a naopak podporujeme neziskové organizace, které se starají o staré lidi, o potřebné, o seniory, o děti atd.

Mnozí z nás si pamatují takzvanou transformaci v 90. letech. Tehdy vláda žádala po občanech, aby si utáhli opasky. Bohužel občané si tehdy utahovali opasky v situaci, kdy vláda spravovala na dnešní dobu také rekordní majetek, který nechala rozkrást, takže zatímco prostí lidé si táhli opasky, vybrané elitní skupiny s podporou politiků rozebíraly lacino státní majetek, aniž z toho měli občané užitek. Na tu privatizaci, divokou privatizaci 90. let, si myslím pamatujeme všichni.

No, a to rozkradení země sebralo lidem víru ve stát a ochotu se za něj obětovat. I proto je dnes nemožné žádat po lidech, aby si utáhli opasky. A má to logiku. To by měli udělat dnešní miliardáři, kteří se obohatili na úkor občanů a státu právě během divoké privatizace. Bohužel zrovna tohle nikdo po nikom nechce. Bezesporu pan Sobotka s panem Hamáčkem z ČSSD po panu Bakalovi nějaké vracení privatizovaného majetku chtít nebudou.

Takže jako ovce k oškubání zbývá vládě zase jen občan, i když mu to vláda dnes otevřeně neříká. Naopak, vláda rekordním schodkem, tedy dluhem dělá dojem, že občanům chce rozdávat. A skutečně, komentář vlády k rozpočtu zdůrazňuje – dáme peníze tam, dáme podnikatelům, dáme kultuře, dáme zdravotnictví. Ale skutečnost je úplně jiná.

Vážené dámy a pánové, vážení občané, plátci daní, v prvé řadě řekněme zcela upřímně, že vláda nedává nic, peníze opět dávají občané. Vláda pouze na jejich konto dělá rekordní dluh a jejich peníze hodlá přerozdělit. Mimochodem podobným systémem hospodaří i Evropská unie. Ale zpátky k nám. V budoucích letech budeme muset začít šetřit a vláda vybírat od občanů takové peníze, aby se tento rekordní dluh splatil. Vše, co se dnes rozdá nebo proinvestuje, zaplatíme my nebo naše děti z našich daní. Respektive nebude na adekvátní navyšování důchodů, nebude na adekvátní podporu pracujících rodin s dětmi, nebude také na invalidy a na další potřebné a nebude ani na podporu živnostníků a malých podnikatelů.

Dlouhodobě říkáme, že v čase krize má stát investovat a hlavně vytvářet nové zdroje příjmů a na rozdíl od pseudokonzervativních stran nejsme formalističtí. Ano, peníze pomohou rozhýbat ekonomiku, je ovšem zcela zásadních několik faktorů, jakým způsobem a jak se ty peníze využijí, aby skutečně rozhýbaly tu ekonomiku.

V prvé řadě by měla vláda začít u sebe a hledat zdroje v úsporách. Jak jsem již zmínil na začátku, vláda žádnou úsporu nepotřebných výdajů udělat nechce. A jak jsem již zmínil v úvodu, tak ve skutečnosti, kdyby vláda škrtla ty nepotřebné výdaje, tak tady vůbec dnes nemusíme sedět a o žádném navyšování schodku 200 miliard tady vůbec nemusíme jednat, protože ty peníze v rozpočtu jsou, a správně na to upozornil i pan prezident Zeman.

Druhá věc je, mít řádný plán investic a podle našeho soudu tyto investice by měly jít nejen na kompenzace postiženým firmám a občanům a na budování infrastruktury, ale také do projektů, které by vytvářely státu příjmy. Umím si představit, že stát místo prodeje licence na čtvrtého telekomunikačního operátora sám takového operátora vytvoří a bude poskytovat levné telekomunikační služby, čímž přirozeně přinutí zlevnit i stávající komerční operátory, protože stát by nebyl popoháněn tou snahou vytvářet za každou cenu zisk.

Pokud jde o příjmy, čekal bych nějakou analýzu možných příjmů, které dnes inkasují zahraniční firmy. Typický příklad by mohlo být zákonem dané zdravotní pojištění cizinců nebo úrazové pojištění zaměstnavatelů. Opět peníze, které dnes plynou většinou zahraničním pojišťovnám, zahraničním firmám a které by se mohly stát naopak příjmem státu, jako jím ostatně kdysi byly.

Na stole je také zákon z pera SPD na zdanění dividend, které nadnárodní korporace v současnosti bez zdanění vyvádějí z České republiky, protože jim to umožňuje legislativa Evropské unie. Jedná se o cca 300 miliard Kč ročně, zatímco české firmy dividendy vyplácené v rámci České republiky danit musí 15 procenty. Snad všechny strany zdanění slibovaly, ale žádná kromě SPD žádný návrh do Sněmovny nepředložila, protože ve skutečnosti servilně poklonkují zájmům Bruselu a globálních korporací na úkor naší ekonomiky a na úkor našich občanů. Takže místo aby vláda vytvořila rovné podmínky pro české firmy, tak se raději zadluží a nechá ten stav takový, jaký je, to znamená, že jsou zvýhodněny nadnárodní korporace na úkor českých firem.

Přitom český státní rozpočet nyní nutně – nyní nutně potřebuje peníze pro slušné a pracující občany. A znovu se ptám, a budu se stále ptát pana premiéra a jeho vlády, proč odmítají žádat po Německu, aby nám zaplatilo dluh za reparace za okupaci a druhou světovou válku. A není to nějaká fikce, o reparace žádá i Polsko a Řecko! Německo nám dluží v přepočtu na dnešní měnu a s úroky zhruba 15 tisíc miliard korun. Tento dluh nelze promlčet, tento dluh německé vlády nikdy nerozporovaly a nerozporuje ho ani vláda premiéra Andreje Babiše. On a jeho ministr zahraničí Petříček z ČSSD v odpovědi na moji interpelaci pouze tvrdí, že žádat náhrady za válečné škody po Německu by nám prý pokazilo krásné vztahy.

Postoj vlády je tristní také z toho pohledu, že poválečné Československo muselo zaplatit západním mocnostem dluhy za druhou světovou válkou do poslední libry. Takže, milí přátelé, já si myslím, že když Německo za naše peníze budovalo 75 let svou prosperitu, tak dnes v případě nouze přišel čas, aby Německo dluh konečně zaplatilo a umožnilo budovat prosperitu i nám a navíc za naše peníze.

Ale zpátky k analýze státního rozpočtu. Pokud jde o investice, je pozoruhodné, že vláda vlastně neví, kam přesně peníze půjdou, a nemluvím jen o plánované rozpočtové rezervě vlády 137 miliard. Propad při výběru příjmů do konce roku je v tuto chvíli odhadován na 213 miliard Kč, pokles hrubého domácího produktu o 8 %, automobilový průmysl v květnu zaznamenal propad o 50 % a pracující rodiny a firmy a další mají existenční problémy. To je současná situace. A odhad míry nezaměstnanosti v závěru roku je až 10 % ze současných 3,76 %.

Chceme tedy oprávněně po vládě rozklad jednotlivých kapitol státního rozpočtu ministerstev s vyčíslením plánovaných výpadků v příjmech a plánovaných škrtech v jednotlivých programových výdajích.

Ani v ostatních segmentech vládou navrhovaného rozpočtu není zcela jasné, kam konkrétně peníze půjdou. Co přesně znamená zvýšení investic do materiálně technické základny státních kulturních zařízení o jednu miliardu? Nebo to bude jen na libovůli ministra, jak a komu přesně rozdá miliardu? To netušíme. Bude se investovat například do jejich energetické soběstačnosti, která by jim snížila náklady? Nebo se, jak je dnes u dotací obvyklé, a mluvím o kultuře, vymění například funkční střecha za novou, jen aby se peníze nějak utratily?

Jmenovaný model zbytečných předražených rekonstrukcí, dámy a pánové, je skutečný fakt, jak se v posledních letech utrácejí například evropské dotace.

A když zůstanu u tématu kultury, umím si představit skutečně smysluplné investice do kultury. Podpořme kvalitní filmové projekty s mezinárodním přesahem s tím, že výměnou za podporu si stát nechá podíl na autorských právech a bude z nich mít desetiletí stabilní příjem.

Podpořme stejně tak hudebníky a výtvarníky a jejich propagaci v zahraničí. Opět se nám to vrátí v rámci prodeje jejich díla do zahraničí ale i v propagaci ČR jako celku. Podpořme masívně rekonstrukce kulturních památek. Přinese to nejen podporu ekonomiky a zaměstnanosti teď během krize, ale i příjmy z cestovního ruchu v budoucnu.

Stále tu mimo jiné chátrá jediný stavebně dochovaný koncentrační tábor u nás, Oskara Schindlera v Brněnci na Moravě, který se stal celosvětově známý díky stejnojmennému oscarovému filmu režiséra Stevena Spielberga. Bohužel nic nevím o tom, že by takové smysluplné věci Ministerstvo kultury hodlalo podpořit.

A takhle bych mohl pokračovat po jednotlivých ministerstvech. Jaké investice mají smysl a jaké smysl nemají a co předvádí tato vláda. Ty samé výtky máme vůči vládou navrženém a horkou jehlou sešitém rozpočtu i v dalších oblastech, jako je například nejasné poskytnutí 3,8 mld. korun na některé národní programy. Klíčové je skutečně za co se peníze utratí. Obecný pojem, že to bude třeba podpora cestovního ruchu, je velmi široký, protože se dosud pod ním často skrývaly dotace na soukromé hotely, na soukromé hotely milionářům a golfová hřiště pro kamarády kamarádů, která jsou stejně jenom pro ty bohaté. Nebo zcela nepotřebné brožury, které jakživ nikdo nikdy nečetl a turismu nijak ve skutečnosti zásadně nepomohly.

V celkovém pohledu je tedy problémem navrhovaného rozpočtu to, že vládní prioritou není podpora slušných a pracujících lidí, kteří ale právě teď potřebují tu největší pomoc. Vláda nechce přesunout peníze ke slušným a pracujícím lidem. Raději bude nadále vyplácet desítky miliard na dávkách nepřizpůsobivým, na zpackanou inkluzi ve školství, na dotace solárním baronům, na politické neziskovky rozeštvávající naši společnost a utrácí, utratí desítky miliard na předražené armádní nákupy v zahraničí, které lze přitom minimálně odložit. S tímto přístupem vlády prostě hnutí SPD nesouhlasí.

Já dám ještě příklad té inkluze ve školství. Jak mnozí z vás víte, tak hnutí SPD předložilo návrh zákona, abychom inkluzi ve školství zrušili. No a vrátila se nám před několika dny odpověď s vládním stanoviskem, jelikož vláda náš návrh projednávala na svém zasedání, teď před nedávnem. A napsali nám v odůvodnění, proč zaujali k našemu návrhu na zrušení inkluze ve školství negativní stanovisko, že prý to je proti tomu, proti EU, proti tomu, co nám nakazuje EU. Protože ta inkluze ve školství to je projekt, to je projekt z EU, to je v podstatě to, co na nás žádala EU.

A jak víme, tak tu inkluzi ve školství prosadila v minulém volebním období proti vůli učitelů, proti vůli rodičů i zdravých i postižených dětí, vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Tenkrát byla ministryní školství Kateřina Valachová, která zásadně poškodila celé školství ČR na dlouhou dobu.

A ten argument, že vláda zaujímá negativní stanovisko k návrhu SPD na zrušení inkluze, protože je to proti EU, která to naopak po nás žádala, tak to je v podstatě opravdu velice výstižné. To znamená, ČR raději v době nouze utrácí šest miliard ročně na inkluzi, která škodí úplně, kterou kritizují úplně všichni, školy, rodiče, ředitelé škol, učitelé. A protože jsme prostě v klinči EU, tak to vláda nechce zrušit, protože se servilně poklonkuje EU, aby si ji náhodou nerozhněvala. A to, že klesá kvalita českého školství a učitelé si stěžují, nedá se skoro učit ani, tak to je vlastně úplně každému tady jedno. Hlavně že to chce EU.

Navíc při pohledu na vládou předkládaný rozpočet ani u velké části peněz netušíme, za co a kdo je skutečně utratí a jakým budou přínosem. Vláda jen všeobecně říká, že hlavním cílem deficitního rozpočtu je podpořit ekonomický růst. Jak vyplývá z mnohamiliardových výdajů, o kterých jsem tady hovořil, skutečnost je bohužel jiná. Obecné deklarace prostě nestačí. Je to skutečně velký dluh, půl bilionu korun. To je neuvěřitelná částka, která tady ještě nebyla.

A občané mají prostě právo vědět proč a za co bude vláda jejich peníze utrácet. A hlavně o tom vláda v podstatě vůbec nehovoří. Jak hodlá dluh následně splácet? To, že o tom vláda v podstatě mlčí, znamená, že plán je takový, že co jednou rukou firmám a lidem teď jakoby rozdá, tak jim v následujících letech druhou rukou sebere. To ovšem není pro občany ani podniky úplně nejvýhodnější investice, ale jen půjčka, která se hodně prodraží. A vláda tenhleten způsob v podstatě si navykla opakovaně dělat před občany.

Já tady připomenu návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. To je návrh zákona, který v listopadu tady vloni podalo hnutí SPD, půl roku tady ležel a teď v rámci krize jsme tedy na jednu stranu rádi, že si ho vláda osvojila a že to vláda navrhla a že to teď prošlo tedy už do toho závěrečného jednání. Ale vláda místo toho, aby zrušila daň z nabytí nemovitosti, tak v uvozovkách opsala ten návrh zákona záměrně špatně od SPD a ještě si tam do toho přidala, že zároveň ruší možnost odpočtu úroků ze stavebního spoření a z hypoték. To znamená oni, na jednu stranu vláda jakoby uleví lidem, když si koupí nemovitost, ale ty stejné peníze jim vláda, hnutí ANO, ČSSD a KSČM vzápětí vezme z kapsy tím, že jim ruší v tom návrhu zákona možnost odpočtu úroků z hypoték a ze stavebního spoření. No to je neuvěřitelné. A já opravdu nevím, jestli – občané to prostě musí vědět, že se s nimi hraje úplně neuvěřitelná hra, co tady s nimi hraje vláda. Takže to je přesně tenhleten způsob, že na jednu stranu jakoby se něco rozdá a na druhou stranu to stejně těm občanům vzápětí se vytáhne z kapsy. Přitom znovu zdůrazňuji, SPD předložilo a už měsíce tady o tom s vámi jednáme i s vládou, náš balíček úspor v hodnotě až 200 mld. korun, já už jsem ho tady jmenoval, stačilo by škrtnout tyto nepotřebné položky a vůbec nemusíme ČR zadlužovat. Takže děkuji za pozornost a budeme pozorně sledovat projednávání tohoto návrhu rozpočtu ze strany vlády. (Potlesk z lavic poslanců SPD.)