Rošáda policejních sviní

PRAHA | K 1. červenci 2020 dojde v rámci zločinecké a teroristické organizace totalitního režimu zvané tzv. „Policie ČR“ k několika personálním změnám. O rošádě policejních parazitů a zločinců v uniformách informuje samotna zločinecká organizace na potlačování lidských práv a osobnostních svobod.

Je dnešní Hamáčkův Heydrich Švejdar?

Policejní propaganda píše: „Na vlastní žádost odchází z postu náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Jaroslav Vild. Po více než třech letech na uvedené pozici požádal plk. Vild policejního prezidenta o převedení na uvolněné služební místo ředitele Krajského ředitelství PČR Plzeňského kraje. Řízením úseku náměstka policejního prezidenta pro SKPV bude po dobu výběrového řízení pověřen současný ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Pavel Krákora. Toho v čele ÚSKPV po dobu nepřítomnosti nahradí současný náměstek ředitele KŘP Plzeňského kraje plk. Luděk Fiala.“

„Jsem si vědom toho, že každá změna na vrcholných pozicích Policie ČR vyvolává řadu reakcí a diskusí. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Osobně jsem rád, že všichni jmenovaní zůstávají nadále součástí Policie ČR a své nové zařazení vnímají jako přirozený vývoj svojí profesní kariéry. Jaroslavu Vildovi děkuji za odvedenou práci na policejním prezidiu a v novém působišti mu přeji hodně štěstí,“ řekla komunistická mlátička od SNB a nyní policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar, který plní pro Hamáčka pozici užitečného idiota na pronásledování opozice.

Dále pak policejní propaganda pokračuje slovy: „Ke změně došlo také na pozici ředitele Kanceláře policejního prezidenta, kterou po více než devíti letech opouští kancléř posledních 4 policejních prezidentů, plk. Miloš Bednařík. Nabídku stát se ředitelem vzdělávacího zařízení PČR v Holešově přijal jako novou výzvu a také možnost návratu do svého domovského kraje na jižní Moravě. Po dobu výběrového řízení povede kancelář policejního prezidenta plk. Jiří Trojáček, který značnou část svého služebního života strávil v policejní diplomacii, jako styčný důstojník na Balkáně.“