Nepřipustíme zvyšování koncesionářských poplatků, plánované Českou televizí

Česká televize prostřednictvím svého generálního ředitele Dvořáka začala s cílenou kampaní, spočívající ve zvýšení koncesionářských poplatků, a to ze současných 135 na 150 korun.

Radek Rozvoral

České televizi dle Dvořáka chybí finance na provoz, což je ale v přímém rozporu s milionovými odměnami, které za jeho působení směřovaly do kapes vrcholových manažerů, včetně generálního ředitele.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje činnost České televize, neboť za působení generálního ředitele Dvořáka porušuje definované úkoly, které jí jsou stanoveny v zákoně o České televizi. Jedná se především o neobjektivnost a nevyváženost zpravodajských pořadů, ve kterých převládá preference informací, které podporují probruselské strany a zájmy, viz například zprávy týkající se nelegálních imigrantů, kteří se stále dostávají do zemí EU. Redaktoři České televize nás také chtějí namísto pokorného informování poučovat o tom, jak máme žít a co si máme myslet. Velké výhrady máme také k financování České televize, která je poplatníkům televizních poplatků zavázána nakládat s poukázanými prostředky a ostatním majetkem s péčí řádného hospodáře. Tuto povinnost jí stanoví Kodex České televize, který je závazný pro Českou televizi a její pracovníky. Ke zjednání nápravy tohoto nežádoucího stavu přichází hnutí SPD s konstruktivním řešením. Podali jsme návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků. Navrhujeme, aby Česká televize byla státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Generální ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro Hospodářské noviny koncem března tohoto roku upozornil na nutnost vyřešit financování a úkoly veřejnoprávní televize v následujících letech. Konkrétně mimo jiné uvedl: „Kdybych si mohl říct, co bychom potřebovali, tak bych zvýšil koncesionářský poplatek o patnáct korun, na 150 korun. To dělá pět korun za den a za to poskytujeme službu, která je skvělá. Pokud bychom měli řešit úspory, bude publicistika jeden z posledních pořadů, který bychom měli rušit, protože rozhodně nestojí takové peníze jako třeba dramatika, sport nebo některé typy zábavy. Nás zajímá, jestli publicisté dělají, co mají, a dodávají kvalitu v takové míře, jakou očekáváme, a správně komunikují se svou cílovou skupinou.“ A že právě publicistické pořady, jako například Reportéři ČT a 168 hodin, mají dle ředitele Dvořáka prioritu, není pochyb.

Zajímavé bylo též jeho vyjádření, když okomentoval náš návrh ke zrušení koncesionářských poplatků: „Například poslanecký návrh SPD, který k mému zděšení nedávno s neutrálním stanoviskem projednala vláda, by znamenal likvidaci České televize, rušení stanic a téměř úplné zastavení výroby pořadů. Česká televize, která by po schválení tohoto návrhu každý rok přišla o 2,1 miliardy korun, by ani nemohla naplňovat všechny povinnosti, které ze zákona má.“ K jeho výroku pouze doplním, že patnáct vrcholných manažerů České televize si v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na 46,5 milionů korun. V průměru tak na jednoho manažera veřejnoprávní televize vychází částka přesahující 3,1 milionu korun. Ještě výrazněji je ohodnocen generální ředitel České televize Petr Dvořák. Jeho standardní měsíční hrubá mzda dosahuje téměř čtvrt milionu korun a za rok 2018 mu Rada ČT schválila odměnu ve výši 2,42 milionu korun, což představuje nekrácenou odměnu v maximálně možné míře. Ta byla vyplacena Dvořákovi i v předchozích letech. O jeho odměně za rok 2019 by měla Rada ČT ještě rozhodnout.

Hnutí SPD zastává názor, že platy manažerů v České televizi by měly být veřejné. K tomu generální ředitel Dvořák jednou uvedl, že na zveřejnění platů manažerů ČT nejsou občané ČR v současné době připraveni. K tomu pouze dodám tvrzení ředitele Dvořáka, že občané souhlasí s financováním ČT formou koncesionářských poplatků a vnímají jejich nynější výši jako přiměřenou nebo nízkou. Své tvrzení opírá o výsledky z červnového průzkumu agentur Median a STEM/MARK, které si ČT sama objednala.

Hnutí SPD nepodporuje žádné zvyšování koncesionářských poplatků České televizi. Naopak jsme pro jejich úplné zrušení. Naši občané, kteří jsou pro nás na prvním místě, by určitě byli pro, což by zajisté potvrdil i objektivně provedený validní výzkum. Chceme, aby byla Česká televize státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).