Jedinou cestou je získat zpět naši suverenitu a soběstačnost

Odchod z EU je samozřejmě legitimní cíl, ale musíme si uvědomit i reálnou situaci. EU by se nás snažila trestat stejně jako Velkou Británii. My (na rozdíl od Británie) nejsme tak velký trh a zatím nemůžeme nahradit Unii za Commonwealth.

Zuzana Majerová Zahradníková | repro: FB ZMZ

V dokonalé konkurenci za ideálních tržních podmínek by Czexit negativní důsledky na ČR neměl. Evropská unie ale nefunguje za tržních podmínek a v dokonale konkurenčním prostředí. Je to dotacemi pokřivená, byrokratická a těžce kontrolovatelná organizace.

Představa, že by nezavedli cla na naše zboží, jsou mylná a chybná. Argument, že Čína vesele do Evropy dováží, a to není členem EU (ani není v Evropě), je hloupý. Čína totiž produkuje mnohem levněji, díky nižším nákladům a platům na zaměstnance. Reálně by se ČR stala levnou pracovní silou a snížily by se mzdy českých zaměstnanců.

Proto je podle mě jedinou cestou vrátit pravomoce členským státům, vrátit se před Lisabonskou smlouvu, získat zpět naši suverenitu a soběstačnost, zrušit dotace pokřivující trh a zachovat volný pohyb zboží a služeb… České zákony musí být vždy nadřazené evropským směrnicím!

Reklama: