Finanční úřady budeme nadále pojmenovávat jako otrokářské

Finanční úřady napříč Českou republikou byly Svobodnými přejmenovány na Otrokářské úřady. Finanční úřady budeme nadále pojmenovávat jako otrokářské. Svobodní se tak hlásí k odpovědnosti za přelepení cedulí nejen na běžných finančních úřadech, ale také na inkriminovaném úřadě ve Valašském Meziříčí nebo na Generálním finančním ředitelství v Praze.

Svobodný Vondráček si také podal čarodějnici od Babiše Schillerovou

„Pokud jsou lidé v této zemi postupně omezováni na osobních svobodách, proti své vůli financují průměrní zaměstnanci z 64,34 % své mzdy třeba i úředníky, kterých je o to více, o kolik více penězi je možné je platit, a tito úředníci spolu s politiky jim pak skrze různé povinnosti berou spoustu času, pak mi to přitažené za vlasy nepřipadá. Kdo by chtěl být na vládě nezávislý, ten nemá šanci. A alternativou k tomu, o čem mluvím, je buď práce ve státních službách, nebo absolutní závislost v podobě nezaměstnanosti,“ vysvětluje Libor Vondráček užití pojmu otrokářský úřad.

A k otrokářství ještě dodává: „Slovo otrokář je dnes ve veřejném prostoru nadužíváno (…). Téma rasismu nebo otrokářství v našich zeměpisných šířkách přitom nemá relevanci. Svobodní vnímají jako zásadní problém vysoké daně a praktiky Finanční správy, která tzv. zaklekává na fungující zaměstnavatele, nikoli sochu Churchilla, která stojí v Praze. Proto se tématu vysokých daní a zvůle úřadů, placených z našich daní, hodláme dále velmi podrobně věnovat a finanční úřady budeme nadále pojmenovávat jako otrokářské.“

Reklama: