Po Praze budou jezdit autonomní vlaky metra bez strojvedoucího

PRAHA | Od července platí novela vyhlášky zvané stavební a technický řád drah. Navazuje na nedávnou novelu zákona o dráhách a jejím cílem je umožnit výstavbu tzv. automatického metra v ČR. Informuje Ministerstvo dopravy ČR.

Pražské METRO – Trasa D | repro: Metro.cz

Drážní vozidlo tak díky tomu již bude moct být i v ČR řízeno technickým systémem bez přítomnosti řidiče. Poprvé se předpis použije při budování linky D pražského metra.

Tímto předpisem byly stanoveny technické podmínky pro budování metra s připravovaným automatickým provozem a došlo k doplnění chybějící úpravy některých praktických aspektů automatického provozu. V neposlední řadě se aktualizovala i zastaralá ustanovení podle současného stavu užívaných technologií a odstranily legislativní překážky či nežádoucí omezení v této oblasti.

Aktuální vyhláška byla připravena Ministerstvem dopravy ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a to i v souvislosti s aktuální přípravou a realizací výstavby nové trasy – linky D pražského metra, kde se s užitím systému automatického metra bez přítomnosti strojvedoucího počítá.

Je to další krok na cestě k autonomní mobilitě – aktuálnímu trendu napříč evropskými městy, kde je systém automatického řízení metra využíván. V případě nově budované linky metra D se Hlavní město Praha zařadí po bok například Budapešti, Barcelony, Paříže, Norimberku či Kodaně.

Reklama: