Žádná historická vina bělochů neexistuje

V prvním období byli také bílí otroci, vesměs Irové. Byly i případy, kdy černoch vlastnil bílé otroky či otrokyně. V dalších případech černoši vlastnili černé otroky. Napadá mě kuriózní příběh z roku 1830, kdy žena černoška získala svobodu, vydělala si nějaké peníze, koupila svého manžela, takže spolu žili jako manželé, on se opil, zmlátil ji a ona jej znovu prodala na plantáž.

Petr Hampl | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Především je dobré rozumět tomu, že fakticky neexistuje něco, jako historická nebo současná vina, která by mohla být v tomto případě vytažena.

Když se podíváme do současnosti, kdy se mluví o tom, že policisté a zvláště bílí policisté jednají násilně a neoprávněně vůči černým podezřelým, tak třeba statistika, kterou teď nedávnou publikoval The Wall Street Journal, ukazuje, že je 19krát vyšší pravděpodobnost, že černý podezřelý zabije policistu, než že policista zabije při zatýkání černého podezřelého. To znamená, že celá věc je naprosto nedůvodná.

Když se podíváme do historie, v zásadě vidíme totéž. Spojené státy byly založeny v době, kdy svět byl plný arabských obchodníků s otroky a všude, kde jste se usadila, vám nabízeli otroky. První osady Spojených států byly totálně nekoordinované, takže nebylo možné zabránit, aby byli otroci dováženi. Jakmile se USA jako stát konsolidovaly, byl dovoz otroků zakázán. A byla zahájeny postupné reformy, které nejprve zlepšovaly postavení otroků, pak vedly k úplnému zrušení otroctví. Druhá věc, o níž se dnes nemluví, je, že v prvním období byli také bílí otroci, vesměs Irové. Byly i případy, kdy černoch vlastnil bílé otroky či otrokyně. Tisíce černochů vlastnilo černé otroky. Napadá mě kuriózní příběh z roku 1830, kdy žena černoška získala svobodu, vydělala si nějaké peníze, koupila svého manžela, takže spolu žili jako manželé, on se opil, zmlátil ji a ona jej znovu prodala na plantáž. Ale to ukazuje poměry oné doby. Otroctví byla nepřijatelná instituce, ale jednak v tom jela nepatná menšina lidí, a navíc v tom jeli bílí i černí.

Negro riot | repro: Boston Review

Abychom měli srovnání, co se dělo v 19. století u nás. Pražský Čelední řád, což je zákoník práce z roku 1865 – po válce Severu proti Jihu, reguluje, jakým způsobem mají zaměstnavatelé bít zaměstnance v Praze. Mužského sluhu můžete bít holí, kdykoliv vás napadne, zatímco služku jenom metlou. Služebnictvo vám musí být k dispozici 24 hodin denně a vy máte právo neomezeně prohlížet jejich soukromé věci. Ten svět byl opravdu jiný než teď, a byl všude na světě jiný než teď. Je absolutně absurdní na něj aplikovat současná měřítka.

Kdybychom chtěli až ke kořenům, museli bychom se vrátit na konec šedesátých let, kdy byla v Americe vyhlášena takzvaná válka proti chudobě. Byly nastartovány obrovské sociální programy, do kterých se nalily desítky miliard dolarů. Programy byly směřovány tak, aby povzbuzovaly ženy k tomu, aby vychovávaly děti bez otců. Takže se od 70. let začaly rozpadat rodiny. Ovšem tohle nemělo stejný dopad na všechny vrstvy obyvatelstva. Dá se říci, že blahobytné obyvatelstvo to v zásadě nepocítilo, protože výše podpor vzhledem k jejich platům pro ně nebyla významná. Ale dopad na chudé černé vrstvy byl naprosto katastrofální. Dnes většina černošských kluků vyrůstá bez otců a nemají mužský vzor. Když mají kolem muže, tak někoho, kdo je několikrát trestaný. Vyrostla ghetta, kde vládnou gangy mladistvých, 15leté černošky rodí další ganstery a žádný rozumný člověk se tam neodváží vkročit. Že by mohly třeba na kraji Detroitu vzniknout zóny s poměry jako v Somálsku, to bylo do té doby naprosto nepředstavitelné.

Ale to ještě není všechno. V posledních desetiletích vznikla síť takzvaných komunitních organizátorů. To jsou v podstatě lidé, jejichž prací je chodit do ghett a říkají černým obyvatelům, že nemají začít pracovat, že za všechno může vláda, a že mají žít z podpory a je to super. Povzbuzují ženy, aby rodily bez chlapa a všechny tyto věci. Koneckonců komunitním organizátorem byl také Barack Obama, než se stal prezidentem. Většina čtenářů asi ví, že sorosovské fondy a nadace ničí společnosti na celém světě, ale oni provádějí totéž i přímo v USA.

Byly vynaloženy miliardy dolarů na vybudování sítě Antifa po celých Spojených státech a na budování podobných poloteroristických buněk. Dlouhodobě se pracovalo na radikalizaci černého obyvatelstva, vytvářely se aktivistické buňky, poskytoval se výcvik, takže bylo přeci jasné, že je otázkou času, kdy to praskne. Pak stačí jeden impulz a už to nedostanete nazpátek.

Negři v noci


Výtah z rozhovoru

Reklama: