Zavražděn katolíky?

Kdybych chtěla být jízlivá, tak k dnešnímu výročí upálení Mistra Jana Husa sem přidám fotku s nápisem zavražděn katolíky.

Kateřina Konečná

Ale raději na jeho připomínku přidám jeho citát: „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.

Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“


Reklama: