Orgán v akci: Porušitel zákona v uniformě PČR

OSTRAVA | V pátek odpoledne (3. dubna) došlo k porušení zákona orgánem policie. Když na tuto skutečnost byl upozorněn, tak se choval arogantně, byl povýšenecký, vulgární a v porušování zákona neustal. Jal se pak však šikanovat bezdomovce.

Orgán číslo: 327385

Patrně se šikanou bezdomovců i dostatečně ukájel, měl divný pohled. Nebyl pod vlivem omamných látek? Nebo se jen opájel mocí?

Dokonce chtěl dané opilce naložit do autobusu. „Tím by se však podílel na další trestné činnosti, kdyby opilce nakládal do autobusu, jelikož podle ustanovení § 18 odst. 1 písmeno b) zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jelikož platí zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky do prostředku hromadné dopravy: ‚Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se v dopravním prostředku veřejné dopravy‘,“ uvedl ostravský advokát, který z logických důvodů nechce být jmenován, aby se nestal terčem.

A dále pak dodal, že policejní orgán číslo 327385 byl tak přistižen při páchání protizákonné činnosti.

Při výkonu služby nedodržel ustanovení § 27 odstavec 1. písmeno f) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, když byl na to upozorněn, tak byl vulgární, že to muselo být vystřiženo: „Blokoval zastávku autobusu protiprávně, jelikož na služebním vozidle nebyla užita zvláštní výstražná světla, proto má i on, ač je uniformě, stejné povinnosti jako ostatní řidiči a vztahují se na něj všechny zákazy.“

Jinak řešil tři bezdomovce v rámci šikany a ponižování obyvatel v rámci akce „Covid-19“, kteří na zastávce přebývají už od podzimu. Kde se má zdržovat osoba bez domova? Na radnici, kde má hlášený pobyt? Kdy bude šikanovat Vás a u toho porušovat zákon?


Identifikace: Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství Ostrava,
Služební číslo: 327385,
RZ vozidla odstaveného v rozporu se zákonem :1TH 7946
Místo: Zastávka Hotel Bělský les směr Hrabůvka, Ostrava

Reklama: