Pouto mezi Českou republikou a Izraelem

LITOMYŠL | Až do 20. července se v Litomyšli můžete seznámit s unikátní výstavou Záhadné pouto, která mapuje společnou historii a vztahy České republiky a Izraele. Vernisáže se v úterý 2. července zúčastnil izraelský velvyslance Daniel Meron, hejtmana Martin Netolický, starosta Litomyšle Daniel Brýdl nebo ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ilustrace

Díky spolupráci izraelské ambasády, Židovské obce a vedení města se Litomyšl stala druhým místem v ČR po Pražském hradu, kde je expozice k vidění. Dočasný domov našla v zámeckém informačním centru na náměstí Václava Havla. Výstava Záhadné pouto vznikla k výročí 30 let od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael.

„Já jsem rád, že právě v našem kraji u příležitosti zahájení Smetanovy Litomyšle je tato výstava a považuji ji za velmi unikátní, neboť má velmi kvalitní edukativní obsah. Osobně si velmi vážím česko-izraelských vztahů, které sahají do daleké minulosti, a je velmi zajímavé si připomenout, jak se zrodila tak vzácná forma mezinárodní spolupráce,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Na 12 roll-upových panelech vizualizuje ono záhadné a hluboké pouto, které již po staletí mezi českým a židovským národem existuje. Jednotlivé panely znázorňují různé historické milníky, které tento vztah definovaly. Seznamují diváka s méně známými fakty, jako například že se český jazyk objevil již v hebrejských rukopisech v 10. století nebo že se Karel IV. nechal při vytvoření Prahy inspirovat městem Jeruzalémem. Závěrem se pak návštěvník dozví, jak proběhlo znovuobnovení diplomatických vztahů po sametové revoluci.

„Výstava je dalším důkazem o vřelých vztazích, které máme díky litomyšlským dobrovolníkům a aktivním občanům s Židovskou obcí a izraelskou ambasádou. Je to další díl do mozaiky kulturních akcí v Litomyšli a doufám, že se místní i turisté zajdou na výstavu podívat, je plná zajímavých informací,“ sdělil litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Námět a text výstavy vytvořil diplomat a hebraista Dr. Robert Řehák. Text je doplněn poutavými ilustracemi studentů Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, pod vedením známé výtvarnice a ilustrátorky Renáty Fučíkové.

Reklama: