Zlověstný německý ministr chce Česku vnutit migranty a zelený hladomor

Pokud neuhájíme jednotu zemí V4, pak navždy přijdeme o národní svobodu. Stane se z nás znovu jen poslušný protektorát, kterému mocný soused nasype do misky zbytky.

Monika Jarošová

Dne 1. července 2020 vstoupilo v platnost německé předsednictví Rady Evropské unie, které potrvá do 31. ledna příštího roku. Německo si vytklo následujících šest priorit, které hodlá během svého mandátu prosazovat:

  • Evropa silnější a inovativnější;
  • Evropa spravedlivá;
  • Evropa udržitelná;
  • Evropa ve znamení bezpečí a společných hodnot;
  • Evropa jako silný aktér na světové scéně.

Když Němec důtklivě vyžaduje… Na první pohled se možná zdá, že jde o líbivá a nekontroverzní témata. Česká republika by však měla být během německého předsednictví obzvláště obezřetná! To naznačilo již vyjádření německého ministra zahraničí Heiko Maase, který v německém parlamentu prohlásil, že si rozhodně nerozmyslí svůj záměr vyžadovat po zemích Visegrádské čtyřky sdílenou solidaritu. Měl na mysli mj. přerozdělování migrantů proti vůli jednotlivých zemí. Podle jeho slov je třeba vyžadovat plnění povinností plynoucích z členství v EU, což bude hlavní téma německého předsednictví…

Zbídačit nás mají nelegálové a zelený úděl. Z Maasových slov by mělo všechny naše občany zamrazit. Náš národ má ještě v živé paměti, co znamená, když se Německo rozhodlo prosazovat své zájmy proti vůli našich občanů! Jde o jasnou snahu o stále větší oklešťování národní suverenity, což bude mimo jiné znamenat i sílící tlak na výše zmíněné přerozdělování nelegálních migrantů a větší vstřícnost k nařízením bruselské byrokracie, jako je například projekt Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), který by naši zemi stál neuvěřitelné finanční prostředky.

U Varšavy, Budapešti a Bratislavy se bojuje za Prahu. Je nepochybné, že Německo bude chtít využít koronavirové krize k prosazení svých zájmů. Unijní zájmy totiž do puntíku kopírují zájmy německé, neboť tato země je tou, která píše noty, podle nichž se v Evropě hraje. Mějme se proto na pozoru a nenechme si nikým nabourat jednotu zemí Visegrádské čtyřky (V4). Je více než pravděpodobné, že útoky na jednotu V4 budou za německého předsednictví sílit. Je dobře známo, že je to účinná hráz proti snaze Německa a jemu podobných zemí legalizovat budování evropského superstátu pod německo-francouzským vedením. Pokud neuhájíme jednotu zemí V4, pak je jen otázkou času, kdy navždy ztratíme i ty poslední svobody, které nám ještě zbyly. Stane se z nás znovu jen protektorát, kterému mocný soused nasype do misky zbytky, za které bude požadovat poslušnost a loajalitu. Zbytkovému státu bude určovat míru jeho svobody. Míru volnosti stanoví ten, kdo ovládá.

Pryč! Než nás uvaří v eurokotli. Abychom toto nebezpečí, které na nás bude v EU vždy číhat, eliminovali, je třeba prosadit czexit, tj. odchod z Evropské unie. Jde o cíl, ke kterému bude SPD vždy směřovat. Nechci totiž zůstat ve spolku, kde je svoboda a suverenita národů nahrazena kolektivní slepotou a který si vytkl za cíl rozpustit národní státy v jednom velikém multikulturním kotli.

Reklama: