Pokleknutí před zločinci? Nikdy!

Rozhodně nebudu klekat před zločinem a před lidmi, kteří ničí vytvořené hodnoty a žádné nevytváří. A odmítám veškeré projevy rasismu, není to můj pohled na svět, mám rád lidi a vadí mi ti, kdo kradou, zabíjí a podvádí, tedy záměrně škodí… jako obhájce však přes 30 let ctím a dodržují zásadu, že i ti, kdo porušili vědomě nebo z nedbalosti zákon, nebo ti,kteří se vinou druhých dostali do křížku se zákonem ačkoli nic neudělali, mají stejná práva na obhajobu, na spravedlivý proces a na pomoc obecně.

JUDr. Richard Novák

Vytrácení lidskosti, záměrné rozdněcováni nenávisti, vyvolávání doslova pudových vášní není projevem utlačovaných , ale těch, jejich životy se dostali do stavu,kdy zkrátka nemají perspektivu a vidinu lepšího života. Nejde přitom vždy k chudé a nespravedlivě potlačované ,anebo obětí rasistických útoků, ale o frustrované skupiny obyvatelstva.

Amerika jasně dokazuje, že nestačí jen Svoboda a demokracie k životu,ale i morálka vládnoucích a bohatých politiků, podnikatelů a jiných až nepřirozeně bohatých rodin, kdy jsou jim obyčejní lidé, rozuměj, my všichni ostatní doslova ukradení, dovedou a naučili se námi pohrdat a to způsobem,že nám to většinou ani nedochází.

Ukázkou, jak s námi manipulují jsou volby. Představí se nám ti nejlepší kandidáti , za podpory peněz, vlivu a médií, nám sdělují ,co vše zlepší pro naše životy. Jsou to však stále ti stejní lidé a jejich lidé, kteří po volbách najedou opět do starých kolejí. Manipulace s lidmi dosáhla v posledních letech prakticky v celém světě takové úrovně, že se objevují nepokoje. Arabské jaro , americké BLM a bude to pokračovat.

Mám jistě porozumění s nespokojenými ,ale rozhodně nemám pochopení s těmi , především opět starými známými jmény z politiky, kteří dovedou zase využít situaci, místo výzvy k pořádku a dodržování pravidel a zákona , se staví na stranu nyní třeba i BLM a podněcují tím ještě více rasovou nenávist a neudělají vůbec nic proti ničení hodnot lidské společnosti , proti útokům na tradice a historii…

Je těžké se dnes orientovat v tom , co se děje kolem nás a dokážu snad i v mém věku pochopit projevy i mladých lidí, i když s nimi nemusím souhlasit. Prostě ti, kdo jim slibují blahobyt, tak jim nedají vůbec nic, jen utahují opasky nám všem, ale své zisky rozhodně nepustí.

Doba je zlá, ale nesmíme podlehnout snaze mocných udělat z nám lidi bez myšlení, masy občas potřebných voličů ale většinou masy zbytečných a někdy i odepsaných. A o to, dle mého názoru, možná mylného, dnes jde.


Reklama: