Něco pro ekonomy

Představte si dvě země, Alfánii a Betánii. Obě země jsou stejné, až na jeden rozdíl. V Alfánii jsou podniky řízeny mizerně. Jejich produkce jen tak tak stačí na pokrytí domácí poptávky. Zaměstnanci se věnují skutečné práci tak tři hodiny denně. Většinu energie věnují budování nemovitostí, které pak zůstávají ve vlastnictví občanů země. Zbývající energii věnují malým neregistrovaným výrobám.

Petr Hampl | foto: Sputnik (Vladimír Franta)

V Betánii jsou podniky řízeny vysoce profesionálně a dosahují maximální efektivity. Zaměstnanci pracují 12 hodin denně a vracejí se z práce tak zničení, že jim nezbývá energie ani na opravy svých nemovitostí, natož na budování něčeho nového. Většina produkce je vyvážena do ciziny. Veškeré zisky jsou vyváženy do ciziny.

Která z těch zemí bohatne a která chudne? Je rozumné privatizovat státní podniky?

Reklama: