Výroba masa mírně klesla, nákup mléka vzrostl

Na rozdíl od produkce mléka, která byla ve všech měsících druhého čtvrtletí bez výrazných výkyvů, výpadky v porážkách hospodářských zvířat z dubna a května jatka doháněla až v červnu. To se v případě prasat projevilo i ve zvýšení průměrné porážkové hmotnosti, informuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Ilustrační snímek vepřového masa

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho bylo vyrobeno 36 374 tun (-8,6 %) v dubnu, 35 934 tun (-10,4 %) v květnu a 39 179 tun (+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny jatečného skotu (-5,9 %), kdežto ceny jatečných prasat byly v meziročním srovnání o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla o 3,25 Kč za kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %) za průměrnou cenu 8,58 Kč/litr (-3,8 %).

Porážky a výroba masa

Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 55,1 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,7 % méně, z toho bylo 24,0 tis. býků (-3,5 %), 23,0 tis. krav (-7,1 %) a 6,2 tis. jalovic (+0,5 %). Vyrobeno bylo 17 247 tun (-3,0 %) hovězího masa. Výrazné snížení ve výrobě hovězího masa v dubnu (-12,6 %) a v květnu (-10,2 %) kompenzovala vyšší červnová produkce (+17,1 %).

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí snížily na 552,6 tis. ks (meziročně o 6,0 %). Vepřového masa se vyrobilo 51 421 tun, tj. meziročně o 4,1 % méně. Také výroba vepřového masa zaznamenala propad v měsících dubnu (-13,6 %) a květnu (-10,7 %); v červnu došlo k jejímu podstatnému navýšení (+15,1 %). Pokles porážek v prvních dvou měsících čtvrtletí způsobil postupné navyšování průměrné porážkové hmotnosti prasat z výkrmu, a to v květnu o 2,4 % a v červnu o 4,6 %.

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí na jatkách poraženo 65 817 tun drůbeže, což představuje 42 765 tun (+0,5 %) drůbežího masa.

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Podle soupisu hospodářských zvířat bylo v České republice k 1. dubnu 2020 chováno 1 404,1 tis. ks skotu, meziročně -1,0 %. Stavy podle věkových kategorií zůstaly meziročně stabilní. Mírný pokles (-4,1 %) byl zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nevýraznému snížení stavů dojených krav (359,9 tis. ks; -1,2 %), kdežto stavy krav masných zůstaly na téměř stejné úrovni (226,0 tis. ks; -0,1 %).

Mírným poklesem stavů (meziročně -2,9 %) se populace prasat v České republice dostala na začátku 2. čtvrtletí pod hranici 1,5 mil. kusů. Snížení na 1 499,3 tis. prasat bylo způsobeno úbytkem především v kategoriích selat do 20 kg (-5,2 %) a prasat ve výkrmu (-2,8 %). Stavy prasnic rovněž mírně klesly, a to na 87,7 tis. ks (-3,5 %).

Naopak stavy drůbeže na začátku dubna byly meziročně vyšší (+5,5 %) a čítaly 24 247,4 tis. ks. Stavy slepic se zvýšily na 8 502,3 tis. ks (+12,1 %). Kuřat na výkrm bylo chováno meziročně přibližně stejně (11 712,8 tis. ks; +0,9 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 5,9 %, z toho ve významných kategoriích nejvíce ceny jatečných krav (-9,6 %) a jalovic (-7,0 %). Ceny jatečných býků se snížily o 2,1 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,32 Kč/kg v živém nebo 82,47 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly ve 2. čtvrtletí o 11,2 % vyšší než ve stejném období loňského roku a dosáhly průměrné hodnoty 33,92 Kč za kg živé hmotnosti nebo 44,09 Kč za kg jatečné hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena v mase klesla o 3,25 Kč za kg.

Mírný meziroční pokles byl ve 2. čtvrtletí zaznamenán u cen jatečných kuřat (-2,0 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,81 Kč za kg v živém.

Reklama: