Povodí Moravy vyhlašuje grant na podporu dobrovolných hasičů

BRNO | Letos, kdy jsme opětovně čelili síle bleskových povodní, se Povodí Moravy rozhodlo podpořit jednotky sborů dobrovolných hasičů (SDH) a vypsat grantové řízení, zaměřené na financování prostředků, určených k zásahu právě při povodňových situacích a při likvidaci jejích následků. O podporu v celkové výši 100 tis. Kč mohou žádat jednotky SDH až do 30. října 2020.

Povodí Moravy | repro: google.com/maps/place (Milus N)

Grant je zaměřen na financování prostředků, určených k zásahu při povodňových situacích a likvidaci následků povodní (např. protipovodňové pytle, vysoušeče zdiva, svařovací soupravy, čluny, elektrocentrály, čerpadla, prostředky na dezinfekci, žebříky, stany a další).

O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany v lokalitě působnosti Povodí Moravy, s. p., a to do 30. října 2020. Celková částka, určená pro grantové řízení, činí 100 000 korun.

Povodí Moravy, s. p., podporuje jednotky SDH již sedmým rokem. Podpořilo tak již například vzdělávání mladých dobrovolných hasičů, pořízení hasičského vybavení nebo spojových prostředků. „Letošní červen nám opět připomněl sílu, s jakou mohou ničivé povodně udeřit. Připomněl nám také, že se povodním nelze vyhnout a že se budou vyskytovat i v období současné klimatické změny. Připravenost je proto klíčová ve všech směrech – ať už ve výstavbě protipovodňových opatření, v drobných změnách v krajině či v poskytnutí včasné a efektivní pomoci, která může vést k záchraně životů či majetku. Věřím, že pořízené vybavení usnadní hasičům jejich enormní nasazení při těchto mimořádných situacích,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Reklama: