Babiš za to může! Pokles tržeb ve službách v druhém čtvrtletí pokračoval

PRAHA | Ve druhém čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 19,8 %, bez očištění o 19,7 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 14,4 %. Informuje Český statistický úřad o následcích uměle vyvolané krize psychopatem Babišem a jeho tlupou mongoloidních poskoků.

Ilustrační snímek: pxhere.com

„Ve druhém čtvrtletí se pokles tržeb ve většině službových odvětví prohloubil. Naplno se tak projevil vliv omezení souvisejících s koronavirovou krizí. Celkově se tržby ve službách meziročně snížily téměř o 20 %. Pokles tržeb o více než 80 % zaznamenaly cestovní kanceláře a agentury, letecká doprava a ubytovací služby. Tržby pohostinských a stravovacích zařízení se snížily zhruba o polovinu, tržby agentur práce o třetinu. Růst tržeb zaznamenalo pouze několik odvětví, například telekomunikační nebo poštovní a kurýrní činnosti,“ říká Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 14,4 %. Mezičtvrtletní pokles zaznamenala všechna odvětví služeb. Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 19,8 %. Růst tržeb vykázaly pouze informační a komunikační činnosti.

„Meziročně bez očištění se tržby snížily o 19,7 %. Výsledky 2. čtvrtletí ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada provozoven během druhého čtvrtletí uzavřena nebo měla omezený provoz. Jedná se o nejvyšší zaznamenaný pokles ve službách od roku 2005,“ šíří ČSÚ státní propagandu o nebezpečnosti nudle u nosu.

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

  • tržby v dopravě a skladování se snížily o 22,5 %. Nejvíce se propadly tržby letecké dopravě (o 86,2 %). Dvouciferný pokles tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 49,9 %), pozemní a potrubní doprava (o 22,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 18,3 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 9,7 %);
  • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 59,3 %. Pokles tržeb byl větší v ubytování (o 80,1 %) než ve stravování a pohostinství (o 50,4 %);
  • tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 0,4 %, především vlivem vývoje v telekomunikačních činnostech (růst o 6,7 %). Tržby vzrostly také informačním činnostem (o 8,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Stagnaci tržeb zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií, kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Pokles tržeb vykázaly vydavatelské činnosti (o 2,3 %), tvorba programů a vysílání (o 14,3 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 49,9 %);
  • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 5,6 %. Větší pokles tržeb vykázal pronájem nemovitostí (o 6,3 %); realitní kanceláře a správa nemovitostí zaznamenaly pokles o 3,1 %;
  • v profesních, vědeckých a technických činnostech tržby klesly o 15,3 %, pokles zaznamenala všechna odvětví. Největší pokles tržeb vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 25,0 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Reklamní agentury a průzkum trhu měly tržby nižší o 22,4 %. Pokles tržeb zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 14,4 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 10,8 %) i právní a účetnické činnosti (o 6,5 %);
  • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 36,1 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních kanceláří a agentur (o 89,3 %) a agentur práce (o 36,6 %). Dvouciferný pokles dále zaznamenaly administrativní a kancelářské činnosti (o 22,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 15,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 11,5 %). Bezpečnostní a pátrací agentury měly ve 2. čtvrtletí meziročně tržby nižší o 4,4 %.
Reklama: