Skupina ČEZ v prvním pololetí vydělala 14,7 miliard, meziročně o 9 % víc

PRAHA | Čistý zisk Skupiny ČEZ v prvním pololetí 2020 dosáhl 14,7 mld. Kč, meziročně o 1,3 mld. Kč více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl o 11 % na 38,7 mld. Kč.

Zákaznické centrum ČEZ v Plzni | foto: cez.cz (ČEZ)

Zvýšení zisku je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu v Německu a dodatečnými zisky z obchodování s komoditami.

„Hospodářské výsledky prvního pololetí potvrzují, že Skupina ČEZ je stabilní hospodářský subjekt, který dává jistotu akcionářům, obchodním partnerům a dodavatelům i v době ekonomických propadů…Negativní dopad na celoroční zisk očekáváme ve výši méně než 3 mld. Kč. Oproti tomu se nám daří dále navyšovat zisky z obchodování s komoditami a omezovat stálé náklady. Proto mírně navyšujeme očekávaný provozní zisk před odpisy (EBITDA) za letošní rok na úroveň 62 až 64 miliard korun. V prvním poletí jsme dokončili investice ve výši 12,2 mld. Kč, meziročně o 5 % více. Nejvíce investic směřovalo do distribuční sítě v České republice,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Provozní výnosy dosáhly 106,3 mld. Kč a meziročně vzrostly o 6,2 mld. Kč, tj. o 6 %. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla o 8 % zejména v důsledku růstu cen emisních povolenek…vlivem načasování odstávek výrobních zdrojů. K meziročnímu snížení výroby přispívá též útlum dosluhujících uhelných elektráren, zejména uzavření elektrárny Prunéřov 1. Za posledních 5 let Skupina ČEZ snížila uhlíkovou stopu o 24 %. Letošní očekávané průměrné emise CO2 na vyrobenou elektřinu celé Skupiny jsou již nižší než měrné emise nových paroplynových zdrojů. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky vzrostla o 5 % zejména díky lepším povětrnostním podmínkám v Německu i Rumunsku.

„Navyšujeme celoroční očekávaný čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úroveň 21 až 23 mld. Kč… a navíc očekáváme výnos 1,5 mld. Kč v důsledku rozhodnutí soudu ohledně nároku ČEZ na úrok z prodlení v souvislosti s vrácením části zaplacené darovací daně z emisních povolenek v letech 2011 a 2012. Skupina ČEZ si udržuje silnou likvidní pozici a přiměřenou míru zadlužení. Sledovaný ukazatel Čistý dluh / EBITDA dosáhl úrovně 2,4 ,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Letos došlo k významnému posunu přípravy nového jaderného zdroje. Vše vyvrcholilo v červenci podpisem smluv upravujících rámcové podmínky o výstavbě nového zdroje v lokalitě Dukovany mezi Vládou České republiky, společností ČEZ a společností Elektrárna Dukovany II. Jak rámcová smlouva, tak prováděcí smlouva na první etapu dává ČEZ jistotu pro další přípravu projektu. Dalším krokem ze strany ČEZ je příprava výběrového řízení na dodavatele s cílem zahájit jej do konce roku. Vlastní výběr dodavatele se předpokládá do konce roku 2022,“ shrnul Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize strategie a obchod.

Reklama: