Buď se stanete muslimy a budete mít stejná práva, nebo budete žít jako druhořadí občané pod naší vládou. Evropa bude za několik desítek let islámská

„Buď se stanete muslimy a budete mít stejná práva nebo budete žít jako druhořadí občané pod naší vládou – jinak bude jako poslední rozhodovat meč“, vysvětluje významný Islámský duchovní Dr. Israr na konferenci v pákistánském Lahore postavení nemuslimů – podívejte se na krátké video. Můj názor je dlouhodobě jasný a neměnný – udělám maximum pro to, aby u nás islám nezakořenil. Jak víte, byl jsem letos kvůli svým názorům již terčem výhružek ze zahraničí. Ale nevzdám to a prosím Vás o veřejnou podporu.

Tomio Okamura

Tomio Okamura

Radikální muslimové začali ohrožovat západní civilizaci, začínají žádat výjimky z pravidel platných pro všechny, kdy na jedné straně žádají toleranci a na straně druhé hlásají nenávist a zničení západní demokracie. A zásadním problémem dneška je, že islám už není jen náboženství, ale ideologie – politická a válečná.


Islámský duchovní vysvětluje postavení nemuslimů

To, co je zdrcující pro mne je fakt, že muslimové po celém světě se až na výjimky nedistancují dlouhodobě a opakovaně od zločinců, co vraždí, mučí či ničí ve jménu islámu. Naopak – svorně se hlásí k šíření práva šaría po celém světě – což je základní cíl Talibanu, Al Kaidy či tzv. Islámského státu. Šaría přitom znamená popření a konec všech demokratických pravidel platných pro západní civilizaci, konec základních lidských práv.

Kdykoli jsou popřena nějaká práva nějaké skupiny, vzedme se v Evropě vlna solidarity a lidé demonstrují za svůj názor. Muslimové mnohokrát po celé Evropě demonstrovali, vypalovali či vraždili na protest proti nám – proti naší kultuře. Ale nezaznamenal jsem například ani jednu veřejnou demonstraci muslimů proti barbarským zločinům Islámského státu, kde se denně vraždí, zotročují a znásilňují křesťané či jiní nevěřící v Alláha. Je to náhoda? I ti, co s vraždami nevěřících nesouhlasí, si na druhou stranu nedovolí proti nim, protestovat. Zabíjení nevěřících nevinných náhodných obětí není totiž podle islámu zločin, ale naopak prospěšný džihád.

Česká tajná služba (BIS) potvrdila aktivity islámských radikálů na našem území a policie nedávno v pražských mešitách zasahovala kvůli šíření knihy vydané Ústředím muslimských obcí, v níž se hlásá nenávist vůči nevěřícím a povinnost muslimů svrhnout naše vlády. Šéf české muslimské obce Hassan Alrawi si ovšem za vydáním této knihy stojí.

Kniha mj. připomíná jeden z principů islámského práva, a tou je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. Píše „Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají své odpovědnosti.“

A naopak kniha dovozuje, že stávající demokracie odporují islámu a víře v Alláha:„Jelikož termín ibada znamená naprostou poslušnost a Alláh je považován za nejvyššího zákonodárce, zavedení světských právních systémů, jež se nezakládají na Alláhových zákonech (šaría) je aktem nevíry v Alláhem zjevené zákony“, píše autor na 26. straně své knihy. A není ani třeba psát, že i čeští muslimové hlásají povinnost zničení a vyhlazení Izraele – státu uznaného OSN – a to povinnost pro všechny věřící, za kterou se denně modlí.

Myslím, že útok muslimů v Paříži musí mít vliv na přehodnocení politiky multikulturalismu a imigrace v Evropě, kterou tady dosud předváděli ostatní politici. Musí se konečně změnit i pohled na vnímání islámu. Jelikož ale muslimové v evropských městech vraždí desetiletí, tak mám bohužel obavu, že ani další jeden aktuální zločin nezvrátí dosavadní nesmyslnou hru na politickou korektnost, na falešnou představu, že jsme všichni stejní. Holandský režisér Theo van Gogh řekl, že multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku. Následně ho muslimové zavraždili. Musíme si uvědomit, že Evropané bojují o přežití.

Při stávající demografické křivce bude za několik desítek let již Evropa islámská a nebude cesty zpět, muslimové budou tvořit většinu ve Velké Británii, Německu i Francii. Bohužel islám ve své radikální podobě není jen náboženství, je to zároveň nenávistná ideologie, která učí nadřazenosti muslimů nad ostatními a jejímž cílem je celosvětový kalifát – boj o ovládnutí světa, který nikdy nekončí. Taková ideologie skutečně do Evropy a tím méně do ČR nepatří a měli bychom všichni udělat maximum, aby tu kořeny nikdy skutečně nezapustila.

Co se týče mne osobně, již velmi dlouho upozorňuji na reálné nebezpečí a snažím se přes trvalý odpor ostatních prosadit legislativní změny vedoucí k větší bezpečnosti nás všech. Nutné je zpřísnění zákona o církvích a také imigračního zákona – o podporu našeho návrhu jsem ministra vnitra marně žádal již vloni na jaře. Podobně je potřeba upravit zákony EU. Odpovědí na moje snahy dosud bylo jen zesměšňování, dehonestace či zlehčování problému, a to jak ze strany politiků, tak i médií a různých pseudohumanistů. Místo abychom se spojili, začali věcně diskutovat a společně prosazovat to nejlepší řešení. Přitom je nejvyšší čas – do Evropy míří doslova statisíce ilegálních imigrantů a bojovníci Islámského státu již stojí na hranici NATO (v Turecku) a díváme se zblízka na jejich velké černé prapory. Kdy už konečně prozřeme? Nechci v naší zemi žádné radikály, nacisty, fašisty, rasisty ani xenofoby. Chci žít v míru a prosperitě, v zemi, kde budou mít slušní lidé hlavní slovo, kde se budou zachovávat naše kulturní tradice, zvyklosti a demokratické zřízení.

Já mám v tomto směru od začátku zcela jasno a neměním populisticky názory podle toho, co je zrovna populární. Prosím Vás o veřejnou podporu. Dřív než bude úplně pozdě.

Zdroj: EUportal.cz

Reklama: