Martin Konvička: Otevřený dopis k soudnosti zpravodajství České televize

Sepsáno v reakci na včerejší zpravodajské pokrytí jednoho z největších vzdedmutí občanské aktivity posledních měsíců, ne-li posledních let. 

Martin Konvička

Martin Konvička

V Českých Budějovicích a Praze, 11. června 2015

Věc: Otevřený dopis k soudnosti zpravodajství České televize.
Vážení členové Rady české televize.

Dne 10. 6. v dopoledních hodinách jsme Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předali archy „Petice proti povinným imigračním kvótám“, nesoucí podpisy 46 286 občanů této země.

Přestože pracovníci České televize navštívili tiskovou konferenci pořádanou při příležitosti předání petičních archů, ve vysílání ČT se o petici objevila jediná krátká zmínka, a to v poledním vysílání kanálu ČT24, tedy zcela mimo hlavní vysílací časy.Jsme z přístupu veřejnoprávní televize zklamáni. Petice s více než 46 tisíci podpisy sebranými během pouhých tří týdnů, bez rozsáhlejší mediální propagace a bez finančních dotací pro organizátory, je přece neklamnou známkou, že otázka imigrantských kvót naše spoluobčany pálí. Nadšení, s nímž se sběr podpisů setkal i úsilí, které do úspěchu petice vložily stovky bezejmenných aktivistů, ukázalo sílu občanské společnosti, fungující bez reglementování shora, bez dotačních injekcí a bez otcovského dozoru úřadů – tedy té občanské společnosti, o níž tak často psával první polistopadový president Václav Havel. Faktická ignorance dění kolem petice ze strany ČT pak je, nemůžeme si pomoci, výrazem přezíravosti televizních redaktorů vůči jednomu z nejmohutnějších vzepětí občanské aktivity v posledních letech. Vězte, že stejné zklamání, jaké pociťujeme, pociťují i desítky tisíc petentů – televizních koncesionářů, občanů naší republiky, voličů.

Vážení členové rady České televize.
Podle sdělení předsedkyně Petičního výboru Poslanecké sněmovny bude naše petice projednávána dne 23. 6. (úterý) v 16:45 hodin. Přímo na jednání přineseme další podepsané petiční archy. Již nyní víme, že podpisů budou další desítky tisíc. Ocenili bychom, kdyby o projednávání Petice veřejnoprávní Česká televize informovala podstatně důkladněji, a tím ukázala, že její postoj k názorům občanů této země není tak přezíravý, jak by napovídal obsah včerejšího zpravodajství.

Prosíme, učiňte vše, co je ve Vašich silách, k nápravě pošramocené reputace největšího veřejnoprávního média v zemi.
S pozdravem členové Petičního výboru,

ing. Jiří Barták, Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., Mgr. Jana Volfová
na vědomí:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, předsedkyně Petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR

Daniel Herman, ministr kultury ČR