Evropa čelí okupaci. Vůči imigrantům můžeme být sobečtí. Oni také myslí jen na sebe

To, co se nejdříve tvářilo jako „běžná“ humanitární krize, která vyhnala tisíce obyvatel muslimských zemí z jejich domovů, se změnilo v nebývalou migrační krizi.

senátor Ivo Valenta

senátor Ivo Valenta

Evropa je na pokraji novodobé okupace! Tentokrát to nejsou ozbrojení vojáci, kteří v historii již několikrát stáli u evropských hranic a pokoušeli se jí dobýt, ovládnout a obrátit na svou víru. Dnešní nájezdníci se tváří jako imigranti, které donutila politická, ekonomická a bezpečnostní situace v jejich zemích opustit vlast a hledat si nové místo pro život v moderních, prosperujících a sociálně štědrých státech Evropské unie.


Nejedná se o humanitární uprchlíky

To, že ve skutečnosti nejde o žádné humanitární uprchlíky, musí být dnes jasné snad úplně každému. O to více je šokující postoj bruselských úředníků a politiků, kteří místo toho, aby se rázně postavili na ochranu členských států a jejich obyvatel, neumí nic jiného, než svolávat jeden summit za druhým a vymýšlet to, jak „spravedlivě“ a regulativně rozdělit utečence do jednotlivých zemí, aby si všichni společně mohli plácat po ramenou, jak úspěšně jim ten jejich evropský humanistický sen funguje.

Já jsem však opačného názoru. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie v tomto ohledu drakonicky selhala! Nedokázala a podle posledního vývoje událostí stále nedokáže zajistit elementární ochranu nás, Evropanů, proti nežádoucímu přílivu imigrantů.

Ti vstupují na území členských státu EU zcela nelegálně a navíc v organizovaných skupinách, které si v některých rysech nic nezadají s nepřátelskými vojenskými jednotkami. Tito „uprchlíci“ nepřichází s pokorou a připraveností začlenit se do kulturního rámce státu, u kterého žádají o politický azyl.

Nechtějí se přizpůsobit, chtějí nás kolonizovat a přeměnit náš svět

Přicházejí, aby si třeba právě v Čechách nebo na Moravě našli své nové místo pro život, aby se zde trvale usadili, aby zde šířili své kulturní zvyky, tradice a způsob života. A hlavně, nejde o žádné jednotlivce či malé skupinky imigrantů.

Jde o tisíce a tisíce novodobých okupantů, kteří podle mne představují nejen sociální a bezpečnostní, ale také kulturní hrozbu pro celou Evropu, která byla, je a snad i do budoucna bude postavena na židovsko-křesťanských hodnotách.

Copak opravdu chceme, aby v našich městech a obcích vznikaly místo kostelů mešity? Copak se opravdu chceme v našem způsobu života podřizovat muslimským rituálům? Copak opravdu chceme přijmout jejich životní hodnoty, které se v mnoha ohledech tak diametrálně liší od toho, co my, Evropané, pokládáme za správné nebo naopak špatné?

Musíme být jednotní a říci ne falešné humanitě

Proto jsem přesvědčen o tom, že je třeba říct přílivu migrantů jasné NE! Evropa musí být v tomto postoji jednotná, musí odhodit plášť falešné humanity a uvědomit si, že přijetí byť několika milionů uprchlíků nevyřeší problémy zemí, ze kterých tito lidé odcházejí. Ba naopak napomůže dalšímu rozvratu těchto států. Navíc si tím Evropa sama zadělá na těžko řešitelné problémy s nedozírnými následky.

Evropa dnes stojí na pomyslné historické křižovatce. Musí se rozhodnout i s vědomím, že toto rozhodnutí přichází již deset minut po dvanácté. A připusťme, že se musí rozhodnout také sobecky. Předřadit zájmy svých občanů a péči o jejich bezpečí i kulturní tradice před filozofické světonázory a multikulturální utopií. A pokud toho nejsou dnešní čelní představitelé Evropy schopni, nemají na svých místech co dělat a musí svá místa přenechat těm, kteří budou umět správně rozhodnout!

Evropa ztrácí ideu volného pohybu, ale Evropu, Čechy a Moravu si nesmíme nechat ukrást

Navíc je zřejmé, že jednotlivé členské státy už také nehodlají na nic čekat. Rakušané zpřísnili vstup na jejich území, díky čemuž se na severu Itálie hromadí tisíce uprchlíků. Maďarsko zase rozhodlo o tom, že na hranici se Srbskem postaví čtyřmetrový plot. A česká vláda už nahlas mluví o tom, že připravuje plány na obnovení hranic pro případ, že se zhroutí schengenský systém.

Evropa tak možná sice ztrácí jednu ze svých idejí o volném pohybu osob, ale na druhou stranu musí čelit hrozbě ztráty své vlastní kulturní identity. A já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že to jsou hodnoty, které stojí za jakoukoliv obranu. Musíme bouchnout do stolu a říct, že si Evropu, chcete-li Čechy či Moravu, ukrást nedáme!

Zdroj.

Reklama: