Na Palackého náměstí byla pokojná demonstrace

Když jsem v úterý procházel rozpálenou metropolí a mířil k Palackému náměstí, kde se konala masová demonstrace proti zavlékání islámskému fundamentalismu do naší vlasti, obával jsem se nízké účasti.

Miroslav Lidinský

Miroslav Lidinský

Z médií o aktivitách občanů, kteří se právem obávají zavlečení teroristických buněk na území našeho státu, neslyšíme vůbec nic. Nevím, zda je to záměrné embargo, nebo jde o státní cenzuru. O to větší bylo mé překvapení, když jsem viděl k prasknutí naplněné Palackého náměstí. Odhadem tam bylo zhruba 3000 občanů, kteří se nebojí projevit své obavy o osud naší země a našich dětí. Tato demonstrace, kterou organizoval Blok proti islámu, jejímž lídrem je známý docent Konvička mě vyzvala, abych zde vzhledem k mým profesním zkušenostem komentoval současný stav. Svá věcná stanoviska a názory zde otevřeně široké veřejnosti sdělili také zástupci poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie, kteří na jednání poslanecké sněmovny jako jediní požadovali bezprostřední řešení bezpečnostních otázek v souvislosti s nekontrolovanou vlnou imigrantů, zejména mladých a zdravých mužů z islámských zemí.Když jsem vystoupil na pódium, abych jako přímý účastník bojů proti islámskému terorismu pronesl svou zkušenost a vizi, celé náměstí začalo tleskat. Takový aplaus jsem opravdu nečekal a cítil jsem v něm podporu normálních a racionálně smýšlejících občanů, žádných televizních superstar, a chopil jsem se slova.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané,
je mi opravdu ctí, že můžu před vás, kterým není lhostejná budoucnost naší vlasti a budoucnost dalších generací. Už minulý týden jsem se účastnil s panem docentem Konvičkou zasedání petičního výboru v Poslanecké sněmovně, kde se projednávalo přijetí petice proti přijímání nelegálních imigrantů, kterou podepsalo přes 180 tisíc lidí, 180 tisíc zodpovědných občanů České republiky… Co následovalo.Jako občan, jako Mirek Lidinský si dovolím tvrdit, že vláda ČR v čele s panem premiérem Sobotkou je zodpovědná za imigrační podvod, který na nás a další generace udělali. Osobně jsem poznal, co dokáže islámský terorismus, a konstatuji, že jedním z účelných preventivních kroků jak mu čelit, je uzavření státní hranice. Hranice uzavírají všechny země okolo nás. Rakousko prohlásilo, že nebude přijímat žádné další azylanty a uzavřelo hranice s Itálií. Německo během zpřísněných kontrol zadrželo 14 tisíc nelegálních imigrantů a stovky zločinců, především převaděčů. Během mé služby u pohraniční policie v porevolučních letech již tehdy čelila ČR obrovskému nárůstu organizovaného zločinu převaděčství. Nyní se dostáváme do stejné situace. To, co z medií sledujeme nyní ze středozemního moře, se bezesporu odehrává i u nás. Namátkové kontroly ve vlacích a na hraničních přechodech mohou tak identifikovat pouze zlomek reálného počtu imigrantů na našem území. Proto jednoznačně doporučuji důslednou kontrolu všech hraničních přechodů, ale i zvýšenou ochranu státní hranice. Vzhledem k nedostatečnému počtu příslušníků policejního sboru považuji za nezbytné, aby se tento bezesporu dlouhodobý úkol realizoval ve spolupráci s armádou.
Doufám, že tato demonstrace povede k tomu, že se vláda okamžitě vzpamatuje a začne jednat. Nechci, opravdu nechci, aby se nám tu staly podobné teroristické činy, které se teď dějí ve Francii či Tunisku.
Děkuji…
V průběhu celé pokojné demonstrace se objevilo asi pět zástupců Strany zelených a druhého nespecifikovatelného uskupení, kteří nesli transparenty s názvem „vítáme imigranty“. Když se těchto pět osamělých jedinců začalo hlásit o slovo, všichni přítomní novináři se náhle probudili a začali natáčet. Nikoli občany, které trápí bezprostřední ohrožení naší země, ale skupinku pěti. Jsem zvědav, zda naše „svobodná“ média přinesou alespoň objektivní informaci o tomto bezprostředním setkání třech tisícovek občanů, kteří si uvědomují zodpovědnost k dalším generacím českého národa a zároveň povinnost k těm, kteří byli ochotni za český národ položit život…

Na závěr všichni přítomní zazpívali českou státní hymnu a bylo mi jasné, jak obrovský kus práce je před námi a co vše je třeba vysvětlit a veřejně prezentovat.

Zdroj.