Toho tibetského marxistu si nechce k sobě vzít ani čert. Dalajláma v červeném hadru tady straší už 80 let

ČCHING-CHAJ – WASHINGTON | Nejvyšší představitel lamaismu, světská a duchovní hlava Tibetu, 14. dalajlama, vlastním jménem Tändzin Gjamccho tady včerejším dnem, tedy na zemi, straší již 80 let.

Dalajlama - tibetský šašek a komunista

Dalajlama – tibetský šašek a komunistaO jeho věku informovala TASR na webu Teraz.sk s opěvovacím medailonkem, jako by se jednalo o skvostnou bytost, ač je to bývalý člen Komunistické strany Číny a nyní představitel středověké otrocké kultury, kdy lámové otročili ostatní Tibeťany a používali i tresty smrti, vydloubání očí a jiné mučení.

Představitel globální lži a propagandy

Dalajláma nyní žije z exilu jelikož byl ze země vyhnán, ač komunista a člen čínské komunistické strany se stavěl vůči přílišné závislosti na Číně. Institut dalajlamy vychází z buddhistické víry v převtělování. Tändzin Gjamccho se narodil 6. července 1935 v provincii Čching-chaj (dnes Čína) v rolnické rodině.


Po celém světě se tomu exotovi v rudém hadru klanějí různí duševně choří jedinci a pak lidé s vymytými mozky, kdy Dalajláma je americkým prostředkem propagandy proti Čínské lidové republice.

V Česku ho opěvují pacienti léčeben duševně chorých, kteří pobývají mimo léčebny

V České republice jsou nejsilnější podporovatelé osmdesátiletého satana na zemi takoví duševně nemajetní jednici jako členové strany Zelených a jiní havloidi; Havel, Bursík a společnost jelit pražské kavárny a jiných duševně nemajetných chudáčků.